Artykuły o Słudze Bożej Siostrze Marii Dulcissimie

 

.

 

 

 • Ks. kanonik Józef Cop, Ten dzień powinien w nas trwać, 26 maja 1996r.

 • S. Janina Immakulata Adamska OCD, Sługa Boża S. Maria Dulcissima. Helena Hoffmann (1910-1936) - artykuł, opracowany na podstawie książki O. Józefa Schwetera CSSR "Oblubienica krzyża", Katowice 1999.

 • Ks. dr hab. Antoni Kiełbasa, Droga do świętości Siostry Marii Dulcissimy - Heleny Hoffmann (1910-1936) - wykład wygłoszony w Katowicach, dnia 15 maja 1999.

 • Mirosława Książek, Magdalena Chałupka, Grudka ziemi w każdym domu - artykuł zamieszczony w Trybunie Śląska, 28.04.2000

 • Jej sposobem na życie była miłość - artykuł zamieszczony w Gościu Niedzielnym, Katowice 23.04.2000

 • Śląska Mała Tereska - Oblubienica Krzyża - artykuł zamieszczony w Przeglądzie Powiatowym, 18.04.2000

 • Grzegorz Wawoczny, Świętobliwe szczątki - artykuł zamieszczony w Nowinach Raciborskich, 12.04.2000

 • Przemysław Kucharczak, Przyszli tu dla Niej - artykuł zamieszczony w Gazecie Wyborczej w Katowicach, 10.04.2000

 • Iwona Dominik, Cudowna ziemia - artykuł zamieszczony w Trybunie Śląska, 2.04.1999

 • Małgorzata Rother-Burek, Sługa Boża Siostra Maria DULCISSIMA. - artykuł zamieszczony w miesięczniku historyczno-przyrodniczym, Ziemia Raciborska, w marcu 1999 roku

 • Ks. Czesław Podleski, Sługa Boża Siostra Maria Dulcissima - Helena Hoffmann (1910-1936). ROZPOCZĘCIE PROCESU KANONIZACYJNEGO - artykuł został zamieszczony w Gościu Niedzielnym, Katowice, 14 lutego 1999 r.

 • Franciszek Kucharczak, Święta z sąsiedztwa - artykuł zamieszczony w piśmie parafii pw. św. Jacka w Radoszowach, Spektrum

 • Przemysław Kucharczak, Ślązaczka do świętych - artykuł zamieszczony w Gazecie Wyborczej w Katowicach, 18 lutego 1999

 • Dobromiła Salik, Naśladując św. Teresę z Lisieux Siostra Maria Dulcissima Hoffmann (1910-1936) - artykuł zamieszczony w Gościu Niedzielnym, Katowice 18.01.1998

 • Dobromiła Salik, Siostra Maria Dulcissima - Oblubienica Krzyża (1910-1936) - artykuł zamieszczony w Apostolstwie Chorych, w maju 1997

 • Ks. Józef Cop, Trwająca pamięć - artykuł zamieszczony w katolickim miesięczniku ziemi raciborskiej, Rodzina Parafialna, Wielkanoc 1995

 • Franciszek Kucharczak, Nie chciała być nadzwyczajna. I to jest nadzwyczajne. OD PINEZKI DO AUREOLI - artykuł zamieszczony w Małym Gościu Niedzielnym, w kwietniu 1999 roku

 • Proces kanonizacyjny siostry Dulcissimy rozpoczęty. Droga do świętości wiedzie przez krzyż. - artykuł zamieszczony w Gościu Niedzielnym, 7 marca 1999

 • Oblubienica Krzyża - artykuł zamieszczony w Tygodniku "Źródło", w numerze 6/2001

 • Franciszek Kucharczak, Dulcissima na rany - artykuł zamieszczony w Gościu Niedzielnym, w maju 2001 r.

 • Ks. dr Jan Górecki, Sługa Boża Siostra Maria Dulcissima - Helena Joanna Hoffmann - referat wygłoszony w Brzeziu n/Odrą, 19 maja 2001 r.

 • s. Imakulata Adamska OCD, Trynitarna duchowość w komunii z Maryją Sługi Bożej s. Marii Dulcissimy Heleny Hoffmann - artykuł został zamieszczony w: "Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach", w nr 6 - "Górny Śląsk na przełomie wieków", Katowice - Piekary Śląskie 2002.

 • Charyzmat Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej realizowany przez S.M.Dulcissimę Hoffmann - świadectwa - wspomnienia o S.M. Dulcissimie wygłoszone w dniu 08.10.2002 na Sympozjum z okazji 100-lecia poświęcenia kaplicy w Domu św. Notburgi w Raciborzu oraz zbliżającego się 150-lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej

 • Siostra M. Paulina Szczepańczyk SMI, Sługa Boża Siostra Maria Dulcissima - Oblubienica Krzyża (1910-1936) - artykuł zamieszczony w Via Consecrata, w numerze 51, w grudniu 2002 r.

 • Siostry - artykuł zamieszczony w Śląskim Kalendarzu Katolickim "Z tej Ziemi" na rok 2003, str.35-48

 • Franciszek Kucharczak, ANTYBIOTYK I DULCISSIMA - artykuł zamieszczony w katowickiej edycji Gościa Niedzielnego, w numerze z dnia 1 czerwca 2003

 • S. J. Immakulata Adamska OCD, Sługa Boża S. Maria Dulcissima Helena Hoffmann (1910-1936) - artykuł zamieszczony w: "Powrót do korzeni", Katowice, 2004

 • Franciszek Kucharczak, Żeby noc się skończyła - artykuł zamieszczony w Gościu Niedzielnym, w numerze 16, 21 kwietnia 2004 r.

 • Barbara Szczepanowicz, Dwa jubileusze - artykuł zamieszczony w Tygodniku Rodzin Katolickich "Źródło", w numerze 50 (676), z dnia 12 grudnia 2004 r.

 • Barbara Szczepanowicz, Śląska Mała Tereska - artykuł zamieszczony w Tygodniku Rodzin Katolickich "Źródło", w numerze 7, z dnia 13 lutego 2005 r.

 • Ks. Czesław Podleski, Sługa Boża - Siostra Maria Dulcissima - artykuł zamieszczony w Apostolstwie Chorych, w marcu 2006 r.

 • Ks. Henryk Olszar, Siedemdziesięciolecie śmierci Sługi Bożej S. M. Dulcissimy Hoffmann SMI - artykuł zamieszczony w Brzeskim Parafianinie, w kwietniu 2006

 • S. M. Aldona Lelek SMI, Siostry - artykuł zamieszczony w Brzeskim Parafianinie, w kwietniu 2006 r.

 • Marcin Jakimowicz, Franciszek Kucharczak, Jak dwie krople wody - artykuł zamieszczony w Gościu Niedzielnym, w numerze 19 z dnia 7 maja 2006 r.

 • Ks. Bogdan Biela, 70-lecie śmierci Sługi Bożej S.M. Dulcissimy. Z okna nam błogosławi - artykuł zamieszczony w miesięczniku Parafii Wniebowzięcia NMP w Katowicach "Pielgrzym", w numerze z czerwca, 2006 r.

 • Wanda Niedzielowa, Do Brzezia na 70 rocznicę śmierci - artykuł zamieszczony w miesięczniku Parafii Wniebowzięcia NMP w Katowicach "Pielgrzym", w numerze z czerwca, 2006 r.

 • Marcin Jakimowicz, Niezłe Ziółka - artykuł zamieszczony w Małym Gościu Niedzielnym, w numerze 7-8, 2006 r.

 • Dobromiła Salik, A znicze w Brzeziu wciąż płoną... - artykuł zamieszczony w Kalendarzu Św. Jacka na rok 2007.

 • S.M. Paulina Szczepańczyk, Służebnica Boża S.M. Dulcissima Hoffmann 1910-1936

 • Dobromiła Salik, 10. rocznica rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego s. Marii Dulcissimy (Heleny) Hoffmann - artykuł zamieszczony w Gościu Niedzielnym ("Gość Katowicki"), w numerze z dnia 1 marca 2009 r.

 • Ks. Jan Górecki, Pokorna Służebnica Jezusa ze Śląska - tekst opublikowano w Śląskim Kalendarzu Katolickim „Z tej Ziemi” na rok 2009.

 • S. M. Grażyna Zieleń OCD, Polska, mała św. Teresa - mała droga miłości i ufności - artykuł zamieszczony w "Via Consecrata", w numerze 9-10 wrzesień-październik 2010r.

 • Aleksander Król, Dzień Wszystkich Świętych... - artykuł opublikowany na stronie: http://krotoszyn.naszemiasto.pl/artykul/253777,raciborz,id,t.html

 • Ireneusz Burek, 18 maja - rocznice Jana Pawła II i Siostry M. Dulcissimy - artykuł opublikowany na stronie: http://www.raciborz.com.pl/art19941.html

 • Franciszek Kucharczak, Łaska miejsca - artykuł opublikowany w "Gościu Niedzielnym", w numerze 21 z dnia 29 maja 2011 r.

 • Jesteśmy dumni z naszej przyszłej Świętej... - artykuł opublikowany w dwumiesięczniku parafialnym "Głębia", w numerze 2/2012.

 • O wstawiennictwie siostry Dulcissimy - artykuł opublikowany w dwumiesięczniku parafialnym "Głębia", w numerze 2/2012.

 • Przemysław Kucharczak, Helenko, pamiętamy - artykuł opublikowany w "Gościu Niedzielnym", w numerze 21 z dnia 27 maja 2012 r.

 • Przemysław Kucharczak, Janek i Dulcissima - artykuł opublikowany w "Gościu Niedzielnym" ("Gość Katowicki"), w numerze 24 z dnia 17 czerwca 2012 r.

 • Izba Pamięci Sługi Bożej Siostry Marii Dulcissimy Hoffmann

 • Grzegorz Fels, Pinezki Helenki - artykuł opublikowany w Miesięczniku "Egzorcysta", w numerze 7/2013

 • Magdalena Buczek, Lubiła rozrabiać! - artykuł opublikowany w Miesięczniku "Tak Rodzinie", w numerze 12/2013

 • Basia Jurzykowska, Śląska Mała Teresa - artykuł opublikowany w "Teresa z Lisieux", w numerze 7 / październik 2015 r.

 • Przemysław Kucharczak, Zakonnica zaprasza na Wesele - artykuł opublikowany w "Gościu Niedzielnym" ("Gość Katowicki"), w numerze 19 z dnia 8 maja 2016 r.

 • Przemysław Kucharczak, Przyślij siostrę! - artykuł opublikowany w "Gościu Niedzielnym" ("Gość Katowicki"), w numerze 20 z dnia 15 maja 2016 r.

 • Dobromiła Salik, Na kołoczu u Dulcissimy - artykuł opublikowany na stronie: http://katowice.gosc.pl/doc/3158611.Na-koloczu-u-Dulcissimy

 • Ks. Henryk Olszar, Oblubienica Krzyża - Wierny Szmaragd Polski - kazanie wygłoszone podczas uroczystości 80-lecia śmierci sługi Bożej s. M. Dulcissimy, 15 maja 2016 r.

 • 80-lecie śmierci sługi Bożej s. M. Dulcissimy - artykuł opublikowany w "Gościu Niedzielnym" ("Gość Katowicki"), w numerze 21 z dnia 22 maja 2016 r.

 • s. M. Aleksandra Leki CSSE, Siostra M. Dulcissima Hoffmann – Oblubienica Krzyża - artykuł opublikowany na stronie: https://www.apchor.pl/2018/07/04/Siostra-M-Dulcissima-Hoffmann-Oblubienica-Krzyza

 • Przemysław Kucharczak, Ślązaczka na ołtarze - artykuł opublikowany w "Gościu Niedzielnym" ("Gość Katowicki"), w numerze 37/2018.

   

   

   


  Powrót do Strony Głównej