Artykuły o Słudze Bożej Siostrze Marii Dulcissimie

 

.

 

      

Ireneusz Burek

 

18 maja - rocznice Jana Pawła II i Siostry M. Dulcissimy

 

     W Brzeziu uczczono rocznicę urodzin Bł. Jana Pawła II i 75. rocznicę śmierci Sługi Bożej SM Dulcissimy koncertem chórów i uroczystą mszą.

     Godzina 17:00 Msza św. w kościele parafialnym pw. św. Apostołów Mateusza i Macieja w Brzeziu z podziękowaniem za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II oraz z prośbą o rychłe wyniesienie na ołtarze Sługi Bożej SM Dulcissimy - Hoffmann. Uroczystej Mszy św. przewodniczył proboszcz brzeskiej parafii ks.Kazimierz Kopeć. W koncelebrze uczestniczyli s.prof.O.Stefan Ryłko, Postulator procesu SM Dulcissimy - ks.Alojzy Drozd, Notariusz ks. Andrzej Chorzempa, ks. Czesław Centner - proboszcz parafii św.Józefa w Świętochłowicach - Zgodzie gdzie urodziła się SM. Dulcissima, wikary tejże parafii ks.Tadeusz Kalisz - katecheta w Gimnazjum nr 5 im.Dulcissimy - Hoffman, proboszcz parafii pw.Piotra Pawła w Świętochłowicach - Centrum ks. Grzegorz Borg a także kapelan Sióstr MN w Brzeziu nad Odrą ks. Józef Gawliczek. Mszę św śpiewem oprawił chór parafialny pod dyrekcją Aleksandry Gamrot. We mszy udział wzięły poczty sztandarowe górników, OSP jak również Gimnazjum nr 5 im. Dulcissimy - Hoffman oraz parafii Św. Józefa Świętochłowice - Zgoda.

     Od godziny 16:00 w brzeskim kościele odbył się koncert chórów. Wystąpił chór z Krzanowic - dyrygent Kornelia Pawliczek Błońska, chór z Pogrzebienia - dyrygent Małgorzata Burek, chór z Pawłowa - dyrygent Gabriela Grytner oraz chór z Brzezia - dyrygent Aleksandra Gamrot. Na zakończenie wszystkie chóry połączone odśpiewały "Barkę".

     Po uroczystej mszy goście i parafianie zwiedzili stary cmentarz - pierwotne miejsce pochówku SM Dulcissimy, brzeski klasztor Sióstr Maryi Niepokalanej, gdzie mieszkała, sarkofag na placu kościelnym, tablicę pamiątkową na przychodni zdrowia.

     Uczestnicy mogli też zobaczyć wystawę prac fotograficznych "Pielgrzymki papieskie" (fragmenty tj.20 prac spośród 64) sprowadzoną do Raciborza przez Krystiana Niewrzoła - obecnego również w Brzeziu kustosza wystawy. Podczas wystawy można było otrzymać okolicznościowe wydanie "Raciborskie ślady bł. Jana Pawła II" wydane przez Raciborskie Media (teksty i opracowanie Krystian Niewrzoł).

     W uroczystościach uczestniczyło prawie 300 osób z różnych miejscowości w tym dwa autokary ze Świętochłowic, wśród nich p.dyrektor Gimnazjum 5 im. Dulcissimy Hoffman wraz z uczniami i wychowawcami. Byli również członkowie z rodziny Helenki - dziś Sługi Bożej SM Dulcissimy. Obecny był również Prezydent Raciborza Mirosław Lenk oraz wicestarosta powiatu Józef Stukator.

     Trzecią częścią uroczystości była "Majówka z Siostrą Dulcissimą" w ogrodzie klasztornym, który został na tą okoliczność rewitalizowany przez parafian. W ogrodzie na scenie koncertowały zespołu z Rzuchowa, Nędzy, Brzezia - koncert prowadził Waldemar Świerczek. Dla gości parafianki przygotowały poczęstunek dla prawie 400 osób, w przedsionku kościoła i klasztoru można było nabyć pamiątki z Brzezia.

     Ze względu na trwający proces beatyfikacyjny Sługi Bożej SM Dulcissimy uroczystość prowadzona była przez osoby świeckie. Również inicjatywa zorganizowania uroczystości powstała po stronie parafian. Inicjatorką i pomysłodawczynią ważnej uroczystości parafialnej była Małgorzata Rother - Burek - redaktor prowadząca pisma "Brzeski Parafianin", która w organizację całej imprezy włączyła bardzo wielu parafian oraz siostry klasztorne, za co dziękowała wszystkim zaangażowanym parafianom w krótkim wystąpieniu po zakończonej Mszy.

     Piękna "wymodlona" pogoda w Dniu Urodzin Ojca Świętego sprzyjała majówce. Spotkania znajomych chcących uczcić rocznice urodzin Bł.Jana Pawał II oraz 75. rocznicę urodzin Siostry z Brzezia trwały do zmroku.

Ireneusz Burek     


Artykuł opublikowano na stronie: http://www.raciborz.com.pl/art19941.html

 

 

18 maja 2011 r. - rocznice Jana Pawła II i Siostry M. Dulcissimy. Fot. Ireneusz Burek    18 maja 2011 r. - rocznice Jana Pawła II i Siostry M. Dulcissimy. Fot. Ireneusz Burek    18 maja 2011 r. - rocznice Jana Pawła II i Siostry M. Dulcissimy. Fot. Ireneusz Burek

18 maja 2011 r. - rocznice Jana Pawła II i Siostry M. Dulcissimy. Fot. Ireneusz Burek    18 maja 2011 r. - rocznice Jana Pawła II i Siostry M. Dulcissimy. Fot. Ireneusz Burek    18 maja 2011 r. - rocznice Jana Pawła II i Siostry M. Dulcissimy. Fot. Ireneusz Burek

18 maja 2011 r. - rocznice Jana Pawła II i Siostry M. Dulcissimy. Fot. Ireneusz Burek    18 maja 2011 r. - rocznice Jana Pawła II i Siostry M. Dulcissimy. Fot. Ireneusz Burek    18 maja 2011 r. - rocznice Jana Pawła II i Siostry M. Dulcissimy. Fot. Ireneusz Burek

 


  • Artykuły o Słudze Bożej Siostrze Marii Dulcissimie

    Powrót do Strony Głównej