Artykuły o Słudze Bożej Siostrze Marii Dulcissimie

 

.

 

Wanda Niedzielowa

 

Do Brzezia na 70 rocznicę śmierci

 

     7 maja grupa parafian uczestniczyła w uroczystościach 70-lecia śmierci Sługi Bożej S.M. Dulcissimy, Heleny Hoffmann, w Raciborzu - Brzeziu, które to wydarzenie w poprzednim numerze zapowiadaliśmy. Uroczystość była poprzedzona wmurowaniem urny z ziemią z grobu abpa Gawliny, pierwszego kuratora brzeskiego domu sióstr Maryi Niepokalanej, następnie po krótkiej modlitwie przy grobie s. Dulcissimy kapłani przeszli do miejscowego kościoła na Eucharystię, której przewodniczył ks. abp Damian Zimoń.

     W obecności licznego grona sióstr, gości i miejscowych parafian, a także świadków (lub ich potomków) życia i cierpienia s. Dulcissimy wysłuchaliśmy uroczystej homilii, pięknego śpiewu chóru, zaś po Mszy św. młodziutkie aktorki krakowskiego teatru „Hagiograf” wystąpiły w krótkim, lecz bardzo poruszającym spektaklu „Dwie siostry” opartym na biografii S.M. Dulcissimy i równoległym wspomnieniu św. Teresy z Lisieux, która dla tej pierwszej była ważnym przykładem. Obecne były „nasze” siostry, a wśród kapłanów ks. proboszcz Grzegorz Kusze i uczestniczący w przygotowaniach procesu beatyfikacyjnego ks. dr Bogdan Biela. Wracając tradycyjnie na tej trasie wstąpiliśmy do Bujakowa na ciasto, spacer po przykościelnym maleńkim ogrodzie botanicznym.

Wanda Niedzielowa   

 

 

 

Artykuł zamieszczony w artykuł zamieszczony w miesięczniku Parafii
Wniebowzięcia NMP w Katowicach "Pielgrzym", w numerze z czerwca, 2006 r.

 

 


  • Artykuły o Słudze Bożej Siostrze Marii Dulcissimie

    Powrót do Strony Głównej