Sługa Boża Siostra Maria Dulcissima


Sługa Boża Siostra Maria Dulcissima
.
"O Jezu, jak bardzo pragnę z kapłanami ratować
dusze dla Ciebie! Pozwól mi pomagać kapłanom!
Jezu, błogosław spowiednika, jego trudy i tych
wiele słów pocieszenia i pozwól, aby nic nie zginęło
z mojej winy! Dałeś mi wielką łaskę bycia chrześcijanką.
Podaruj mi szczerość, wspaniałomyślność, męstwo
i jasne samopoznanie.

Siostra Maria Dulcissima

 

 

 

Życiorys

       Helena Joanna Hoffmann urodziła się 7.02.1910 r. w Zgodzie (obecnie dzielnica Świętochłowic) w rodzinie hutniczej. Ze śląskiego domu rodzinnego, który promieniował szczerą pobożnością, wyniosła głęboką wiarę i chrześcijańskie spojrzenie na sprawy tego świata oraz szczególną wrażliwość na pracę i cierpienia ludzi.

       Do Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej została przyjęta w 1928 roku. 23.10.1929 r. otrzymała habit zakonny i nowe imię - Siostra Maria Dulcissima. Mimo nawrotów choroby, której pierwsze oznaki pojawiły się przed świętami Bożego Narodzenia 1928 r. pogłębiała swe życie duchowe. Zawsze była skromna i pokorna, pełna miłości do przełożonych i współsióstr, gotowa do modlitwy i pracy.

       18.01.1933 r. przybyła do Brzezia nad Odrą, gdzie 18.04.1935 r. złożyła śluby wieczyste w kaplicy brzeskiego klasztoru. Tutaj wzmogły się jej cierpienia. Odwiedzała jednak domy chorych, budząc w otoczeniu podziw swym ofiarnym życiem.

       Swoje cierpienia złączone z cierpieniami Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, ofiarowywała za Kościół Święty, Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, za Zgromadzenie, do którego Bóg ją powołał oraz za wszystkich potrzebujących, a zwłaszcza za grzeszników.

       Pogodzona z wolą Bożą, zmarła 18.05.1936 r. w Brzeziu nad Odrą i została pochowana na starym cmentarzu brzeskim przy kościele. Już za życia cieszyła się wielkim szacunkiem wiernych. Z racji dostrzegalnej świętości zaraz po śmierci otoczona została spontanicznym kultem.

       Świeccy katolicy z Brzezia i okolicznych parafii mówią o licznych łaskach uzyskanych u Boga za jej wstawiennictwem. Ma ona wielu czcicieli wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy modląc się u jej grobu, polecają Bogu problemy swego życia.

       Pamięć niezwykłego życia S.M.Dulcissimy jest wciąż żywa. Na jej grobie nie więdną kwiaty, nie gasną światła. Trwa modlitwa i przekonanie, że jej wstawiennictwo u Boga jest skuteczne.

       18.02.1999 r. rozpoczęto proces beatyfikacyjny. Zakończenie diecezjalnego etapu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej S. M. Dulcissimy dokonało się w Brzeziu, 18 maja 2019r.

 

       Inicjatywa starań o beatyfikację wyszła od ludu brzeskiego i Sióstr Maryi Niepokalanej. Zarówno w kolejach życia Sługi Bożej S.M.Dulcissimy, jak i w jej zachowanych zapiskach współczesny chrześcijanin może odnaleźć wzór i zachętę do wierniejszego podążania za Chrystusem na tym miejscu, jakie wyznaczyła mu Opatrzność.

 

Kalendarium życia Siostry Marii Dulcissimy

Droga do świętości Siostry Marii Dulcissimy

 

.
MODLITWA O POTRZEBNE ŁASKI
ZA WSTAWIENNICTWEM SŁUGI BOŻEJ S.M.DULCISSIMY
ORAZ O JEJ BEATYFIKACJĘ

 

 

O wstawiennictwie siostry Dulcissimy

Izba Pamięci Sługi Bożej Siostry Marii Dulcissimy Hoffmann

Fotografie Sługi Bożej Siostry Marii Dulcissimy

Myśli Sługi Bożej Siostry Marii Dulcissimy

Droga Krzyżowa słowami Sługi Bożej Siostry Marii Dulcissimy

Pieśni ku czci Sługi Bożej Siostry Marii Dulcissimy

Filmy o Sł. Bożej Siostrze Marii Dulcissimie

Artykuły o Słudze Bożej Siostrze Marii Dulcissimie

Wydarzenia związane z Osobą Sługi Bożej Siostry Marii Dulcissimy

Prośby o modlitwę za wstawiennictwem Sł. Bożej Siostry Marii Dulcissimy

Inne strony o Sł. Bożej Siostrze Marii Dulcissimie

Modlitwa o beatyfikację Sł. Bożej Siostry Marii Dulcissimy oraz nowenna za Jej wstawiennictwem [Folder PDF]

 

 

 

.
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej otworzyło konto bankowe, na które można wpłacać dowolne ofiary, będące wyrazem wdzięczności za opiekę i wstawiennictwo Sługi Bożej Siostry Marii Dulcissimy. Są one przeznaczone na wydatki związane z procesem beatyfikacyjnym. Wszystkim, którzy zechcą je składać, serdeczne Bóg zapłać.

Konto bankowe: BGŻ NBP PARIBAS
Nr 35 1600 1156 1849 5503 6000 0015

 

 

Myśli Siostry Dulcissimy

 

 

 


Stronę utworzył 20 sierpnia 2000 r. Mariusz Trojnar      Ilość odwiedzin od 20 sierpnia 2000 r. -