Artykuły o Słudze Bożej Siostrze Marii Dulcissimie

 

.

      

 

80-lecie śmierci sługi Bożej s. M. Dulcissimy


Przedstawienie o słudze Bożej przygotowane przez młodzież. W 1932 roku s. Dulcissima podarowała w ofierze swoje oczy w intencji zatwierdzenia konstytucji Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Ofiara została przyjęta... Dla siebie prosiła Boga, by otworzył jej oczy duchowe. Fot. Stanisław Salik. Fotografia opublikowana na stronie: http://katowice.gosc.pl/doc/3158611.Na-koloczu-u-Dulcissimy

Siostry Maryi Niepokalanej zorganizowały rocznicowe spotkanie czcicieli sługi Bożej, zwanej Oblubienicą Krzyża. Helena Hoffman, w klasztorze s. Maria Dulcissima, urodziła się 7 lutego 1910r. Po życiu wypełnionym służbą bliźnim i świadomie ofiarowanym cierpieniem w intencjach Kościoła, zgromadzenia i świata, zmarła w opinii świętości 18 maja 1936 r. w Brzeziu. Na jej grobie - jak zwykło się mówić - "kwiaty nie więdną i znicze nie gasną". Modlący się upraszają tu różnorakie łaski. 15 maja w kościele pw. Świętych Apostołów Mateusza i Macieja w Raciborzu-Brzeziu licznie zgromadzili się parafianie i goście. Przy ołtarzu stanęło kilkunastu kapłanów. Zebranych powitał proboszcz parafii ks. Bogdan Rek. Głównym celebransem był ks. Andrzej Chorzępa, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rudzie Śl.-Bykowinie, o początku związany z procesem beatyfikacyjnym s. Dulcissimy. Kazanie wygłosił ks. dr Henryk Olszar. Zaprezentował drogę życiową sługi Bożej i ukazał jej sylwetkę duchową mogącą być także dziś wzorem na przeżywanie z Bogiem codzienności. Po Eucharystii modlono się przy grobie kandydatki na ołtarze. Słowo do zebranych skierował m.in. postulator procesu beatyfikacyjnego s. Dulcissimy Hoffmann ks. Alojzy Drozd. Agapa w klasztornym ogrodzie, ze śląskim żurkiem, kołoczem i kawą, zgromadziła na radosnym spotkaniu tych, którzy mocno wierzą w orędownictwo s. Dulcissimy.

Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny sługi Bożej s. M. Dulcissimy Hoffmann na szczeblu diecezjalnym rozpoczął się 18 lutego 1999 r. w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach

ds     

 

 

Artykuł opublikowany w Gościu Niedzielnym ("Gość Katowicki"), w numerze 21 z dnia 22 maja 2016 r.

 

 

 

 

 

 


  • Na kołoczu u Dulcissimy
  • Artykuły o Słudze Bożej Siostrze Marii Dulcissimie

    Powrót do Strony Głównej