Artykuły o Słudze Bożej Siostrze Marii Dulcissimie

 

.

 

Grzegorz Wawoczny

 

Świętobliwe szczątki


       W piątek ludzie z Brzezia i okolic tłumnie odwiedzali grób mniszki. Brali z niego ziemię. Jak dowiedzieliśmy się, trzeba było jej dowieźć. Ziemię na grób dowożono zresztą przez ponad 60 lat. Wierni wierzą bowiem, że ta ziemia ma właściwości lecznicze i - za wstawiennictwem Dulcissimy - zapewnia opiekę boską. Dulcissima zaś, już kiedy umierała, była otoczona aurą świętości. Opiekowała się chorymi. Błagała o zdrowie dla cierpiących. Dokonywała cudów - przekonują mieszkańcy Brzezia. W czasie wojny, kiedy do Raciborza zbliżali się Rosjanie, miejscowi modlili się przed jej grobem prosząc o ochronę. Potem, w ciężkim powojennym okresie, Brzezie i okolice nawiedzały różnorakie epidemie i choroby. Wielu chorym pomogła modlitwa do świątobliwej mniszki i ziemia z jej mogiły. Wiara w cudowną moc jej wstawiennictwa przetrwała do dziś. I dziś Helena Hoffmann ma szansę być pierwszą rodowitą Ślązaczką wyniesioną na ołtarze. 18 lutego ubiegłego roku, w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, uroczyście otwarto jej proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny.

       8 kwietnia w sobotę, około godz. 8.00, przed starym cmentarzem przy kościele parafialnym w Brzeziu zaczęły się gromadzić tłumy ludzi: mieszkańcy Brzezia i okolic, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, księża, członkowie rodziny świętobliwej mniszki, mieszkańcy Świętochłowic Zgody i Nowego Bytomia. Z parafii obejmującej te dzielnice pochodziła Dulcissima. Pół godziny później odczytano dekret metropolity katowickiego, arcybiskupa Damiana Zimonia zezwalający na ekshumację jej szczątek z grobu usytuowanego w ciągu mogił zakonnic z Brzezia. Zaraz potem grabarze przystąpili do ciężkiej pracy.

       Dopiero około godz. 11.00, na głębokości 110 cm, dokopano się do resztek wieka trumny. Około godz. 12.00, na głębokości 145 cm, odkryto jej dno. Przystąpiono do eksploracji szczątek. Te, niestety w nienajlepszym stanie, zachowały się mimo upływu ponad 60 lat i bardzo mokrego podłoża. Po eksploracji, w uroczystym kondukcie, przeniesiono je do klasztoru Sióstr Maryi Niepokalanej. Tu, za zamkniętymi drzwiami, przystąpiono do oddzielenia ekshumowanych szczątek od grudek ziemi. Naukowcy potwierdzili ich autentyczność. Wśród grudek odnaleziono także resztki szat i paciorki różańca. Przed kolejnym pogrzebem, obleczona na powrót w mnisze szaty S.M. Dulcissima, została wystawiona w holu klasztoru na widok wiernych. Dla nielicznych, w tym członków rodziny, którzy pamiętali jej pogrzeb z 1936 r., to było kolejne ostatnie pożegnanie. Szczątki Heleny Hoffmann złożono do nowej, dużej trumny dębowej, którą po mszy świętej odprawionej przez abp. Damiana Zimonia, złożono do okazałego sarkofagu przed brzeskim kościołem. Nakryto ją ciężkim, dwutonowym wiekiem.

       Helena Hoffmann urodziła się w 1910 r. w świętochłowickiej Zgodzie. Od najmłodszych lat wykazywała nadzwyczajną pobożność. Jej największym pragnieniem było wstąpienie do klasztoru. W 1928 r. przyjęto ją do Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Niestety już wówczas odkryto u niej objawy nieznanej wówczas choroby. Jak się później okazało, były to prawdopodobnie początki nowotworu mózgu. W 1933 r. Helena Hoffmann przyjechała do brzeskiego klasztoru. 18 kwietnia 1935 r. złożyła tu śluby zakonne i założyła mnisze szaty. Przez krótki okres zakonnej posługi dała się poznać jako orędowniczka chorych. Mimo własnej, nieuleczalnej choroby odwiedzała cierpiących i modlitwą błagała o ich uleczenie. Niestety, już 18 maja 1936 r. zmarła otoczona aurą świętości. Jej przewodniczką podczas życia była św. Teresa od Dzieciątka Jezus (kanonizowana w 1925 r.). Miała się ona często ukazywać S.M. Dulcissimie. Sama Dulcissima zaś, jak zaświadczają jej biografie, miała dar jasnowidzenia i wewnętrzne stygmaty - rany powodujące taki sam ból, jakiego doświadczał Jezus na Krzyżu.

 

Grzegorz Wawoczny

 

 

 

Artykuł został zamieszczony w Nowinach Raciborskich, 12 kwietnia 2000 r.

 

 


  • Artykuły o Słudze Bożej Siostrze Marii Dulcissimie

    Powrót do Strony Głównej