Artykuły o Słudze Bożej Annie Jenke i o wychowaniu

 

.

 

 

 • O. Eugeniusz Gaweł OP - Siłaczka czasu próby. Sługa Boża Anna Jenke z Jarosławia - artykuł zamieszczony w "Magazynie" Dziennika Katolickiego "Słowo", w numerze 7 datowanym na 26-27-28 listopada 1993 r.

 • S. Bernadeta Lipian - Przez polską ziemię przeszedł Człowiek - artykuł zamieszczony w numerze 8/2001 Tygodnika Katolickiego "Niedziela" w Przemyślu, 25 lutego 2001

 • List otwarty Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke - Co mówią nasi Wielcy Wychowawcy? - zamieszczony w kwartalniku o wychowaniu "Słoneczna Skała", w numerze 37 (VII-IX) 2001 r.

 • Mieczysław Sawicki - Pajdea Anny Jenke a przyszłość polskiej szkoły - artykuł zamieszczony w kwartalniku o wychowaniu "Słoneczna Skała", w numerze 37 (VII-IX) 2001 r.

 • Ks. prof. dr hab. Jerzy Misiurek - Duchowość Sł. Bożej Anny Jenke (1921-1976) - referat wygłoszony podczas Centralnych Uroczystości Roku Jubileuszowego Sł. Bożej Anny Jenke, Jarosław 12 maja 2001 r.

 • s. Bernadeta Lipian - Etos nauczyciela to prawość - artykuł zamieszczony w "Słonecznej Skale", w numerze 39 (I-III) 2002 r.

 • Ewa Polak-Pałkiewicz - Współczesna polska nauczycielka kandydatką na ołtarze - artykuł zamieszczony w "Słonecznej Skale", w numerze 39 (I-III) 2002 r.

 • Ks. Janusz Podlaszczak - Współpraca Rodziny, Szkoły i Kościoła w wychowaniu Dzieci i Młodzieży - artykuł zamieszczony w "Słonecznej Skale", w numerze 38 (X-XII) 2001 r.

 • Barbara Radwańska - Pedagog Niezwyczajny - artykuł zamieszczony w "Słonecznej Skale", w numerze 39 (I-III) 2002 r.

 • Barbara Radwańska - Obraz - artykuł zamieszczony w "Słonecznej Skale", w numerze 39 (I-III) 2002 r.

 • Barbara Radwańska - Każdy może świętym być - artykuł zamieszczony w "Słonecznej Skale", w numerze 39 (I-III) 2002 r.

 • Andrzej Drelich - Nie było miejsca dla Ciebie - artykuł zamieszczony w "Słonecznej Skale", w numerze 39 (I-III) 2002 r.

 • List otwarty do społeczeństwa polskiego, głównie do rodziców i pedagogów - "Nowy potop zaprogramowanego zła" - zamieszczony w Tygodniku Katolickim "Niedziela", w numerze 17/2002 z dnia 28 kwietnia 2002 r.

 • Służebnica Boża Anna Jenke - dodatek specjalny o służebnicy Bożej Annie Jenke w 27 rocznicę jej śmierci, zamieszczony w "Naszym Dzienniku", w numerze 39 (1535) z dnia 15-16 lutego 2003 r.

 • S. Bernadeta Lipian - "Uczyła, jak żyć dla Ojczyzny" - artykuł zamieszczony w "Naszym Dzienniku", w numerze 40 (1839) z dnia 17 lutego 2004 r.

 • "Zobaczyć Światło we mgle" - rozmowa z Panią Alicją Łątką-Lewandowską, artystką malarką z Rzeszowa, zamieszczona w "Naszym Dzienniku", w numerze 38 (2143) z dnia 15 lutego 2005 r.

 • S. Bernadeta Lipian - Anna Jenke w bliskości Jana Pawła II - artykuł zamieszczony w "Słonecznej Skale", w numerze 52 (IV-VI) 2005 r.

 • S. Bernadeta Lipian - Gratulujemy Nieba - artykuł zamieszczony w "Naszym Dzienniku", w numerze 39 (2449) z dnia 15 lutego 2006 r.

 • Alicja Trześniowska - Orędowniczka na przełomowe czasy - artykuł zamieszczony w "Naszym Dzienniku", w numerze 39 (2449) z dnia 15 lutego 2006 r.

 • Alicja Trześniowska - Kochać jak Anna. - artykuł zamieszczony w "Słonecznej Skale", w numerze 55 (I-III) 2006 r.

 • Maria Siara - "Słowo" Anny Jenke dla współczesnych nauczycieli i wychowawców - artykuł zamieszczony w "Słonecznej Skale", w numerze 108 (IV-VI) 2019 r.

   

   

   

   

   

   


  Powrót do Strony Głównej