Sługa Boża Anna Jenke

 


Sługa Boża Anna Jenke - w czasie Matury

 

.
"Młodzież ma nam tylko przechodzić przez ręce.
Trzeba ją umieć podać Wyżej... i Dalej... "

Anna Jenke

 

 

 

 

Życiorys

       Służebnica Boża Anna Jenke urodziła się 3 IV 1921 r. w Błażowej k. Rzeszowa. Od 7 roku życia wraz z rodzicami, którzy byli nauczycielami - na stałe zamieszkała w Jarosławiu.

       Szkołę średnią ukończyła u ss. Niepokalanek w Jarosławiu w 1939r. W czasie wojny i okupacji była czynnie zaangażowana w konspiracji, niosła pomoc wraz z innymi harcerkami - jeńcom, rannym i ludziom poszkodowanym. Dla dzieci najbiedniejszych zorganizowała akcję "kromka chleba". Brała też udział w tajnym nauczaniu.

       W 1945 r. rozpoczęła studia w UJ, które ukończyła w 1950 r., uzyskując stopień magistra filologii polskiej. Od 1950 r. do końca życia, pracowała jako polonistka i wychowawczyni młodzieży szkół średnich w Jarosławiu. Jej praca pedagogiczna i wychowawcza przebiegała w bardzo trudnym okresie - w systemie stalinowskim. Wtedy to wykazała wielką odwagę w wyznawaniu prawd wiary, swej przynależności do Chrystusa i Kościoła. W tym też duchu wychowywała całe rzesze młodych pokoleń. Szczególną troską otaczała młodzież z tzw. marginesu społecznego i "dzieci ulicy". Opiekowała się też biednymi, chorymi i samotnymi ludźmi. Wszystkim niosła pomoc moralną i materialną.

       Zmarła w Jarosławiu trawiona ciężką chorobą nowotworową - 15 II 1976 r.

       Mocą i siłą w tej pracy był dla niej sam Chrystus. Odznaczała się głęboką wiarą i nieprzeciętną miłością Boga i bliźniego. Na co dzień żyła Ewangelią. Boga wprowadzała w środowisko szkoły i wszędzie tam, gdzie go eliminowano z życia. Przez to stała się autentycznym świadkiem Chrystusa - współczesnym świeckim apostołem.

 

Kalendarz życia Służebnicy Bożej Anny Jenke

Fotografie Służebnicy Bożej Anny Jenke

Proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej Anny Jenke

 

.
Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej
(do prywatnego odmawiania)

 

Powiedzieli o Annie...
Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke

Utrwalanie pamięci o Annie w różnych dziełach

Wydarzenia związane z Osobą Sługi Bożej Anny Jenke

Wiersze o Annie i dla Anny Jenke

Artykuły o Słudze Bożej Annie Jenke i o wychowaniu

Prośby i podziękowania zanoszone prywatnie za wstawiennictwem Sł. Bożej Anny Jenke

"Słoneczna Skała" - Kwartalnik o Wychowaniu

Program wychowawczy Anny Jenke (dokument "pdf")

Warto przeczytać...


"Sobótki"
 • Pierwsza sobota kwietnia 2024 r.
 •  

   

   

   

   

   

   


  Stronę utworzył 4 grudnia 2000 r.  Mariusz Trojnar           Ilość odwiedzin od 4 grudnia 2000 r. -