Służebnica Boża Rozalia Celakówna

 

Inne propozycje

       W tym czasie Rozalia otrzymała dwie bardzo pociągające propozycje: pierwsza z nich dotyczyła posady kierowniczej w Zakładzie Resocjalizacyjnym dla Kobiet Swobodnych Obyczajów we Lwowie, na warunkach wszechstronnie korzystniejszych od dotychczasowych a następnie drugą propozycję Krakowskiego Oddziału Kasy Chorych, dotyczyła stałego etatu w otwieranym szpitalu na Białym Prądniku z uposażeniem przeszło dwa razy wyższym i ośmiogodzinnym czasem pracy w warunkach niemal idealnych.

       Obydwie te propozycje Rozalia odrzuciła, aby być wierną Bożemu powołaniu potwierdzonemu przez spowiedników.

 

 

 

 

Źródło:
Roman Łobaczewski Rozalia Celakówna. Apostołka Serca Jezusowego. Zarys dziejów duszy. Dzieło Osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu


Wychowanie
Praca nad sobą
Pierwsze kroki ku mistycyzmowi
Noc ciemności
Szpital Św. Łazarza
Klasztor
Powrót do szpitala Św. Łazarza
Dalsze losy Rozalii w latach 1930/36
Modlitwa Rozalii
Powrót do pracy
Inne propozycje
Autorytet Rozalii
Posłannictwo Rozalii
Dodatkowy Krzyż
Panie zabierz mnie, bo dzień mój chyli się ku zachodowi
Opinia świętości

Powrót do Strony Głównej