Służebnica Boża Rozalia Celakówna

 

Dalsze losy Rozalii w latach 1930/36

       Rozalia bardzo wysoko ceniła sobie wartość stałego kierownika duchowego a w tym prowincjała Ojca H. Jakubca, gdy zwiększyły się jego obowiązki i brak czasu nie pozwolił mu poświęcić się wyjątkowej penitentce, skłoniło ją do zwrócenia się w tym celu do ks. Władysława Całki (Redemptorysty). Ten doszedł wnet do przekonania, że ma do czynienia z duszą wyjątkowo uprzywilejowaną i zabezpieczył 45 listów jej oraz napisał swoje "Refleksje nad życiem wewnętrznym Rozalii Celakównej", które pozwalają nam wniknąć w dalsze dzieje jej życia w latach 1930 - 1936.

 

 

 

 

Źródło:
Roman Łobaczewski Rozalia Celakówna. Apostołka Serca Jezusowego. Zarys dziejów duszy. Dzieło Osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu


Wychowanie
Praca nad sobą
Pierwsze kroki ku mistycyzmowi
Noc ciemności
Szpital Św. Łazarza
Klasztor
Powrót do szpitala Św. Łazarza
Dalsze losy Rozalii w latach 1930/36
Modlitwa Rozalii
Powrót do pracy
Inne propozycje
Autorytet Rozalii
Posłannictwo Rozalii
Dodatkowy Krzyż
Panie zabierz mnie, bo dzień mój chyli się ku zachodowi
Opinia świętości

Powrót do Strony Głównej