Inne artykuły i opracowania dotyczące

Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego

 

 

 1. Władysław Ziobroń i Krzysztof Dyduch. Dr hab. inż. Jerzy Ciesielski, Inżynieria i Budownictwo, 1971, nr 3, 127.

 2. Card. Karol Wojtyla. Ricordo di Jerzy Ciesielski, W: "I miei amici", 1980, 43-53, Biblioteca Centro Studi Europa Orientale, No 13, Bologna oraz Libreria Editrice Vaticana, Citta dell Vaticano, 1980 (due insorti), Edizioni Logos, Roma.

 3. Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Pamięci Jerzego Ciesielskiego 1929-1970, Kraków, 1985, 1-35.

 4. Jan Babecki. Ksiądz i młody inżynier (u początków duszpasterstwa turystycznego). Znak, 1985, nr 368-369, 140-148.

 5. Władysław Kowalski. Młody inżynier Jerzy Ciesielski, 1929-1970, Rycerz Niepokalanej, Rzym, 1986, XLVII, nr 6, 215-217.

 6. Ks. Jerzy Mrówczyński CR. Polscy kandydaci do chwały ołtarzy, rozdz. 16. Świadek miłości Boga i bliźniego (1929-1970), Wrocław. 1987, 40-41.

 7. Gabriel Turowski. Apostolstwo w środowisku - na tle świadectwa życia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, Postulatorski Ośrodek Studiów, Rzym, Biuletyn Informacyjny, 1987, nr 7-8, 41-43.

 8. Jan Babecki. Krakowski inżynier kandydatem na ołtarze. Niedziela, 1987, XXX, nr 45, z dnia 8 września

 9. Gabriel Turowski. Jerzy Ciesielski - świadectwo życia. Głos katolicki, 1987, nr 36, 5.X-11.X. (Francja).

 10. Ludmila Grygiel. Karol e Jerzy due amici laico e prete, II Sabato, 10-16 Ottobre 1987 (Rzym)

 11. Artur Michalski. Sługa Boży - inżynier i sportowiec, Jerzy Ciesielski (1929-1970), Ład, Katolicki Tygodnik Społeczny, 1988, VI, nr 6

 12. Anna Osuchowa. Jerzy Ciesielski - Chrześcijanin XX wieku. Katolik, 1988, 13, nr 284, 5.

 13. Rafal Kalina. "Chrześcijanin XX wieku" - Jerzy Ciesielski. Kim był ten, którego na tablicy wmurowanej w kościele św. Anny w Krakowie przyjaciele uczcili mianem "chrześcijanina XX wieku"? Wzrastanie, Krajowe Duszpasterstwo Młodzieży, Tarnów, lipiec 1988, 8-9.

 14. Leszek Rafalski. Beatyfikacja sportowca w "Raz, dwa, trzy. Magazyn "Tempa" Kraków, kwiecień 1989 s. 3-5.

 15. Janusz Kawecki. Mąż i ojciec. O pełnej realizacji powołania do życia w rodzinie - artykuł zamieszczony w Tygodniku Rodzin Katolickich "Źródło", w numerze 41 (354), z dnia 11 października 1998 r.

 16. Ks. Michał Jagosz. Świat poznaje Sługę Bożego Jerzego Ciesielskiego - artykuł zamieszczony w Tygodniku Rodzin Katolickich "Źródło", w numerze 51 (364), z dnia 20 grudnia 1998 r.

 17. Sługa Boży Jerzy Ciesielski - ojciec rodziny - artykuł zamieszczony w Tygodniku Rodzin Katolickich "Źródło", w numerze 41 (406), z dnia 10 października 1999 r.

 18. Janusz Kawecki. Posługę myślenia uczynił drogą do świętości - artykuł zamieszczony w Tygodniku Rodzin Katolickich "Źródło", w numerze 7 (424), z dnia 13 lutego 2000 r.

 19. Świętość była programem jego życia. (30. rocznica tragicznej śmierci Jerzego Ciesielskiego) - artykuł zamieszczony w Tygodniku Rodzin Katolickich "Źródło", w numerze 41 (458), z dnia 8 października 2000 r.

 20. Miłować Bożą Miłością - rozmowa z ks. prof. Janem Machniakiem, autorem książki "Rekolekcje z... Sł. b. Jerzy Ciesielski", zamieszczona w Tygodniku Rodzin Katolickich "Źródło", w numerze 15 (641), z dnia 11 kwietnia 2004 r.

 21. Urszula Własiuk. Dróżkami sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego w Toporzysku - artykuł zamieszczony w "Niedzieli", w numerze 25, z dnia 20 czerwca 2004 r.

 22. Tadeusz A. Janusz. Kochał życie - artykuł zamieszczony w "Niedzieli", w numerze 39, z dnia 27 września 2004 r.

 23. Tadeusz A. Janusz. Na Turbaczu rozmowy o Janie Pawle II i "Cywilnym" Świętym - artykuł zamieszczony w "Niedzieli", w numerze 42, z dnia 17 października 2004 r.

 24. Ferdynand Holböck. Sługa Boży Jerzy Ciesielski i Danuta Ciesielska z rodu Plebańczyk - rozdział w książce "Święci Małżonkowie. Zwyczajne pary małżeńskie wszystkich wieków nadzwyczajnymi wzorami cnót"

 25. Sługa Boży Jerzy Ciesielski - Numer Specjalny Tygodnika Rodzin Katolickich "Źródło", nr 34 (712) z dnia 21 VIII 2005

 26. Maria Zboralska. Jerzy Ciesielski, czyli jak być prawdziwym, dojrzałym i świętym mężczyzną - artykuł zamieszczony w "Miłujcie się", w numerze 5-2007.

 27. Anna Mateja. Program na życie - artykuł zamieszczony na stronie http://prasa.wiara.pl/wydruk.php?grupa=6&art=1253116217&dzi=1157473733&katg=

 28. Małgorzata Bochenek. Świętość programem jego życia - artykuł zamieszczony w "Naszym Dzienniku", w numerze 231 (3857) z dnia 2-3 października 2010r.

 29. Wzór człowieka nauki - O Słudze Bożym Jerzym Ciesielskim z jego studentem prof. dr. hab. inż. Januszem Kaweckim rozmawia Małgorzata Bochenek. Rozmowa zamieszczona w "Naszym Dzienniku", w numerze 237 (3863) z dnia 9-10 października 2010r.

 30. Janusz Kawecki. Jerzy Ciesielski - święty naukowiec - artykuł zamieszczony na stronie http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=34567&s=opoka

 31. Konferencja o Słudze Bożym Jerzym Ciesielskim w 40. rocznicę śmierci - artykuł zamieszczony na stronie http://ekai.pl/diecezje/krakowska/x33815/konferencja-o-sludze-bozym-jerzym-ciesielskim-w-rocznice-smierci/

 32. Był człowiekiem niezwykłym, wszechstronnym - Z Izabelą Drobotowicz-Orkisz, reżyserem, scenarzystą filmu "Konstrukcja nośna - rzecz o Jerzym Ciesielskim", rozmawia Małgorzata Bochenek. Rozmowa zamieszczona w "Naszym Dzienniku", w numerze 238 (3864) z dnia 11 października 2010r.

 33. Przykład potrzebny Polsce na wirażu dziejów. 40. rocznica śmierci Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego - artykuł zamieszczony w Tygodniku Rodzin Katolickich "Źródło", w numerze 41 z dnia 10 października 2010r.

 34. Małgorzata Bochenek. Rodzinie podporządkował wszystko. Jerzy Ciesielski wzorem naukowca i ojca - artykuł zamieszczony w "Naszym Dzienniku", w numerze 238 (3864) z dnia 11 października 2010r.

 35. Jerzy Ciesielski patronem w ZS nr 1. - artykuł zamieszczony na stronie: http://kuriermlawski.pl/149631,Jerzy-Ciesielski-patronem-w-ZS-nr-1.html#axzz2o11I9534

 36. Święty w codzienności - Sł. B. Jerzy Ciesielski. - artykuł zamieszczony na stronie: http://www.e-tryby.pl/?p=257

 37. Bliższa beatyfikacja Jerzego Ciesielskiego - artykuł zamieszczony na stronach "Naszego Dziennika": http://www.naszdziennik.pl/wiara-stolica-apostolska/62759,blizsza-beatyfikacja-jerzego-ciesielskiego.html, w dniu 17 grudnia 2013r.

 38. Radość z Papieskiego Dekretu o heroiczności cnót Jerzego Ciesielskiego - artykuł zamieszczony na stronie: http://www.mojepowolanie.pl/2158,a,krakow-radosc-z-papieskiego-dekretu-o-heroicznosci-cnot-jerzego.htm

 39. Papież uznał heroiczność cnót Jerzego Ciesielskiego - artykuł zamieszczony na stronach Katolickiej Agencji Informacyjnej: http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x73651/papiez-uznal-heroicznosc-cnot-jerzego-ciesielskiego/, w dniu 18 grudnia 2013r.

 40. Ojciec, naukowiec - Z prof. Januszem Kaweckim, studentem Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, rozmawia Małgorzata Pabis. Rozmowa zamieszczona w "Naszym Dzienniku", w numerze 295 (4834) z dnia 19 grudnia 2013r.

 41. Grzegorz Polak. Świętość na dzisiejsze czasy - artykuł zamieszczony na stronie: http://niedziela.pl/artykul/109989/nd/Swietosc-na-dzisiejsze-czasy

 42. Tomasz M. Korczyński. Kim jest dla mnie Jerzy Ciesielski? - artykuł zamieszczony w "Naszym Dzienniku", w numerze 55 (4897) z dnia 7 marca 2014r.

 43. Wzór świętości na co dzień - artykuł zamieszczony na stronie: http://niedziela.pl/artykul/110245/nd/Wzor-swietosci-na-co-dzien

 44. Rafał Karpiński. Świętość według planu - artykuł zamieszczony na stronie: http://wrodzinie.pl/swietosc-wedlug-planu/

 45. Agnieszka Gieroba. Sługa Boży, zwykły niezwykły patron - artykuł zamieszczony na stronie: http://lublin.gosc.pl/doc/2378416.Sluga-Bozy-zwykly-niezwykly-patron

 46. Małgorzata Cichoń. Autorytet - artykuł zamieszczony w "Niedzieli Małopolskiej", w numerze 22, z dnia 29 maja 2016 r.

 47. Małgorzata Bryksa-Godzisz. Zlot ZHR-Rodzinie - artykuł zamieszczony na stronie: https://www.zhr.pl/zlot-zhr-rodzinie/

 

 


Powrót do Strony Głównej