Słoneczna Skała - kwartalnik o wychowaniu, nr 108 (IV-Vi) 2019 r.

"Słoneczna Skała" - kwartalnik o wychowaniu, nr 108 (IV-VI) 2019 r.

 

SPIS TREŚCI

Wszystko zwraca się ku słońcu; Phil Bosmans
Dlaczego świat jest ponury?; "Iskra"
XXI wiek; Irena Omiatacz
Świat oszalał; Irena Omiatacz
O Polsko!; Irena Omiatacz
Jak dotrzeć do Ciebie?; Lidia Tomkiewicz

Dzieci, to promień słoneczny, co rozjaśnia świat
Anna Jenke o dzieciach
Nabożeństwo majowe; Stefania Szuchowa
Matko...; Julian Tuwim
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi; Roman Brandsteatter
"Słowo" Anny Jenke dla współczesnych nauczycieli i wychowawców; Maria Siara
O wdzięczności dla osób zasłużonych bliskich nam i drogich:
           Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke z wdzięcznością dla ks. Abp I. Tokarczuka
           Złoty Medal Pro Ecclesia Premisiensi dla Marii Siara
Wakacje
Wdzięczni uczniowie z "niesfornej klasy"; (autor anonimowy)
Wdzięczność; Maria Kowalczuk

Z TEKI PEDAGOGA
Stop seksualizacji dzieci; Marta Przewor
Wychowanie - ale jakie?; ks. Szymon Nosal
Przyczynek do dyskusji nad problemem tzw. neutralizacji światopoglądowej szkolnictwa i edukacji; Barbara Kiereś

SCENARIUSZ
Dedykowany Mamie i Tacie

Modlitwa dzieci za rodziców

 

Adres Redakcji:

.
Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke
ul. Kraszewskiego 37
37-500 Jarosław
tel. 16 623 11 21; kom. 500 866 394
   Konto: BS, Oddział w Jarosławiu Nr 50 9096 0004 2001 0000 3158 0001   
   KRS 0000095147   
Towarzystwo jest zarejestrowane jako stowarzyszenie pożytku publicznego
e-mail: tow.jenke@gmail.com

 

 


Powrót do Strony Głównej