Kult Najświętszego Serca Jezusowego

 

 

Jak zakładać „Dzieło”

       Aby założyć „Dzieło Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu” należy zwrócić się do swojego Księdza Proboszcza, aby zaprosił Księdza Moderatora do wygłoszenia nauk o „Dziele”.

       Przystępując do „Dzieła” wypełniamy deklarację, którą składamy w sekretariacie w Krakowie. Otrzymujemy dyplomik jako potwierdzenie przyjęcia. Obowiązki członków dzieła podano na stronie 15 (art. 3 Statutu).

 

 

 


 • Historia Kultu Najświętszego Serca Jezusowego
 • Posłannictwo Świętej Gertrudy
 • Objawienie Najświętszego Serca Jezusowego skierowane do całej ludzkości przez świętą Małgorzatę Alacoque
 • Orędzie Serca Jezusowego skierowane do narodu polskiego przez Służebnicę Bożą Rozalię Celakówną
 • Dzieło osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
 • List pasterski Episkopatu Polski o osobistym poświęceniu się Najświętszemu Sercu Jezusowemu oraz o jego Intronizacji w rodzinach
 • Akt Poświęcenia narodu Polskiego Sercu Jezusowemu
 • Członkowie i ich obowiązki
 • Obietnice Serca Jezusowego dla osób, które się Jemu poświęca
 • Jak zakładać „Dzieło”
 • Akt Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
 • Władze Stowarzyszenia
 • Źródła opracowania
 • Powrót do Strony Głównej