Kult Najświętszego Serca Jezusowego

 

 

Obietnice Serca Jezusowego dla osób, które się Jemu poświęcą

 • Będzie pewnym schronieniem dla wszystkich biednych grzeszników, nie pozwoli zginąć żadnej z dusz, która się Jemu poświęci.

 • Dokona wielkiej przemiany wewnętrznej u tych, którzy się Jemu poświęcą i będą przynosić owoc obfity.

 • W Sercu Jego znajdą wszelką pomoc potrzebną w ich stanie.

 • Otrzymają błogosławieństwo niebios we wszystkich ich przedsięwzięciach.

 • Serce Jezusa będzie dla nich ulgą w pracy, mocą w słabości, i najlepszym lekarstwem na wszelkie zło.

 • Będzie pociechą w troskach, utrapieniach i smutkach.

 • Zaradzi wszystkim ich potrzebom, w pierwszym rzędzie duchowym.

 • Znajdą w Nim miejsce ucieczki w ciągu całego ich życia.

 • Boskie Serce stanie się dla nich bezpiecznym schronieniem szczególnie w godzinę śmierci.

 • Imiona tych, co pracują dla Jego chwały, będą zapisane w Jego Sercu i nigdy nie pozwoli ich z stamtąd wymazać.

 • Błogosławić będzie domy, dusz Jemu poświęconych, ich najbliższym i krewnym, którzy czcić będą obraz Jego Serca.

 • W nadmiarze miłosierdzia Mego Serca obiecuję, że wszechmocna Ma miłość udzieli ostatecznej łaski pokuty wszystkim, którzy przystąpią przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej wynagradzającej, tak iż nie umrą w Mojej niełasce ani bez sakramentów. Aby otrzymać ten wielki dar należy:
  - godnie i pobożnie przyjąć Komunię Świętą przez 9 kolejnych pierwszych piątków miesiąca z mocnym postanowieniem poprawy.
  - Komunię Świętą ofiarować, jako wynagrodzenie Sercu Jezusa za zniewagi i nieuszanowania, jakie Go spotykają w Najświętszym Sakramencie.

 • Kapłanom da moc kruszenia najzatwardzialszych serc.

 • Podniesie ich do bardzo wysokiej doskonałości w krótkim czasie.

 • W duszach zakonnych to poświęcenie się w krótkim czasie spowoduje wielki postęp w doskonałości.

   

   

   


 • Historia Kultu Najświętszego Serca Jezusowego
 • Posłannictwo Świętej Gertrudy
 • Objawienie Najświętszego Serca Jezusowego skierowane do całej ludzkości przez świętą Małgorzatę Alacoque
 • Orędzie Serca Jezusowego skierowane do narodu polskiego przez Służebnicę Bożą Rozalię Celakówną
 • Dzieło osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
 • List pasterski Episkopatu Polski o osobistym poświęceniu się Najświętszemu Sercu Jezusowemu oraz o jego Intronizacji w rodzinach
 • Akt Poświęcenia narodu Polskiego Sercu Jezusowemu
 • Członkowie i ich obowiązki
 • Obietnice Serca Jezusowego dla osób, które się Jemu poświęcą
 • Jak zakładać „Dzieło”
 • Akt Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
 • Władze Stowarzyszenia
 • Źródła opracowania
 • Powrót do Strony Głównej