Kult Najświętszego Serca Jezusowego

 

 

Dzieło Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu

       W pismach św. Małgorzaty spotykamy się z określeniem „petite concectration” czyli małe poświęcenie się, a więc osobiste Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Jest ono fundamentem do poświęcenia się rodzinnego i społecznego. Idea osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu, zajmujące w objawieniach św. Małgorzaty najważniejsze miejsce, była jednak mało rozszerzana na świecie, chociaż mówią o niej encykliki papieskie. Zarys osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu nakreślił w 1941 roku, ojciec Pius Przeździecki, generał o.o. Paulinów, w swym „Liście okólnym o intronizacji”. Odtąd praktyka ta zaczęła się rozwijać pod opieką Maryi. Pod wpływem objawień Rozalii Celakównej, powstało „Dzieło Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu”, które erygował kanonicznie kardynał Adam Stefan Sapieha, w 1946 roku i zatwierdził jego statut. Stolica apostolska pobłogosławiła „Dzieło” osobnym pismem z dnia 28 października 1948 roku, przesłanym na ręce kardynała Sapiehy. Biskupi Polscy, 1 stycznia 1948 roku, wspólnym listem pasterskim zaaprobowali, polecili i pobłogosławili praktykę osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

 

 

 


 • Historia Kultu Najświętszego Serca Jezusowego
 • Posłannictwo Świętej Gertrudy
 • Objawienie Najświętszego Serca Jezusowego skierowane do całej ludzkości przez świętą Małgorzatę Alacoque
 • Orędzie Serca Jezusowego skierowane do narodu polskiego przez Służebnicę Bożą Rozalię Celakówną
 • Dzieło osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
 • List pasterski Episkopatu Polski o osobistym poświęceniu się Najświętszemu Sercu Jezusowemu oraz o jego Intronizacji w rodzinach
 • Akt Poświęcenia narodu Polskiego Sercu Jezusowemu
 • Członkowie i ich obowiązki
 • Obietnice Serca Jezusowego dla osób, które się Jemu poświęca
 • Jak zakładać „Dzieło”
 • Akt Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
 • Władze Stowarzyszenia
 • Źródła opracowania
 • Powrót do Strony Głównej