Kult Najświętszego Serca Jezusowego

 

 

Posłannictwo Świętej Gertrudy

       W XIII wieku benedyktynka św. Gertruda – wielka czcicielka Najświętszego Serca Jezusowego - otrzymała misję, aby ukazać ludziom niezmierzoną chwałę i bogactwo Najświętszego Serca, a także znaczenie tego nabożeństwa dla uświęcenia dusz. W jednym z widzeń św. Jan przekazał jej, że nabożeństwo to jest zachowane na czasy późniejsze - czasy wystygłych serc i szalonych umysłów. „Lecz na ostatnie czasy pozostawiona jest łaska usłyszenia wymownego głosu Serca Bożego. Na głos ten świat zestarzały odmłodzi się, wydźwignie się ze swojego odrętwienia, a żar miłości Bożej jeszcze go rozpłomieni”.

       Wszystkie mistyczne łaski jakie otrzymali święci od Najświętszego Serca Pana Jezusa były przygotowaniem do wielkich objawień Serca Jezusowego danych świętej Marii Małgorzacie Alacoque.

 

 

 


 • Historia Kultu Najświętszego Serca Jezusowego
 • Posłannictwo Świętej Gertrudy
 • Objawienie Najświętszego Serca Jezusowego skierowane do całej ludzkości przez świętą Małgorzatę Alacoque
 • Orędzie Serca Jezusowego skierowane do narodu polskiego przez Służebnicę Bożą Rozalię Celakówną
 • Dzieło osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
 • List pasterski Episkopatu Polski o osobistym poświęceniu się Najświętszemu Sercu Jezusowemu oraz o jego Intronizacji w rodzinach
 • Akt Poświęcenia narodu Polskiego Sercu Jezusowemu
 • Członkowie i ich obowiązki
 • Obietnice Serca Jezusowego dla osób, które się Jemu poświęca
 • Jak zakładać „Dzieło”
 • Akt Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
 • Władze Stowarzyszenia
 • Źródła opracowania
 • Powrót do Strony Głównej