Kult Najświętszego Serca Jezusowego

 

 

Władze Stowarzyszenia

 

Artykuł 4 Statutu

Formami organizacyjnymi Stowarzyszenia są:
1. Sekretariat Generalny Dzieła (i zarazem Diecezjalny)
2. Sekretariaty Diecezjalne.
3. Sekretariaty parafialne.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Władzą najwyższą jest metropolita Krakowski wykonujący swą władzę przez wyznaczonego przez siebie księdza Moderatora Krajowego.
2. Walne zebranie członków Dzieła
   a) w parafiach – członków „Dzieła” w parafii,
   b) w diecezji – delegatów rad parafialnych „Dzieła”
3. Rada Sekretariatu Generalnego składa się z 12 członków wybranych przez delegatów sekretariatów parafialnych. Po jednej osobie z każdego Sekretariatu oraz księdza Moderatora Generalnego
4. Rada Sekretariatu Diecezjalnego składa się z 12 członków wybranych przez delegatów sekretariatów parafialnych oraz księdza Moderatora Diecezjalnego.
Zebranie wybiera 12 członków Sekretariatu Diecezjalnego i trzyosobową Komisję Rewizyjną. Członkowie rady, spośród siebie, wybierają na trzy lata Przewodniczącego Sekretariatu, Zastępcę i Skarbnika. Rady sekretariatów Parafialnych składają się z 6 członków. Spośród nich wybierany jest Przewodniczący Sekretariatu, Zastępca i Skarbnik – również na trzy lata. Księdza Moderatora Diecezjalnego wyznacza ksiądz biskup, zaś Parafialnego ksiądz proboszcz.

 

„Dzieło” ma swoją siedzibę przy klasztorze Ojców Redemptorystów – Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie. Informacje i materiały można uzyskać pisząc na adres:

Ojciec Henryk Klimaj
Klasztor Ojców Redemptorystów
ul. Zamojskiego 56
30-523 Kraków

Dla członków sekretariatów „Dzieła” organizowane będą rekolekcje formacyjne.

 

 

 


 • Historia Kultu Najświętszego Serca Jezusowego
 • Posłannictwo Świętej Gertrudy
 • Objawienie Najświętszego Serca Jezusowego skierowane do całej ludzkości przez świętą Małgorzatę Alacoque
 • Orędzie Serca Jezusowego skierowane do narodu polskiego przez Służebnicę Bożą Rozalię Celakówną
 • Dzieło osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
 • List pasterski Episkopatu Polski o osobistym poświęceniu się Najświętszemu Sercu Jezusowemu oraz o jego Intronizacji w rodzinach
 • Akt Poświęcenia narodu Polskiego Sercu Jezusowemu
 • Członkowie i ich obowiązki
 • Obietnice Serca Jezusowego dla osób, które się Jemu poświęca
 • Jak zakładać „Dzieło”
 • Akt Osobistego Poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
 • Władze Stowarzyszenia
 • Źródła opracowania
 • Powrót do Strony Głównej