Nagroda im. Sługi Bożego
Jerzego Ciesielskiego - ojca rodziny
2007 r.

 

.

 

Już po raz jedenasty Kapituła Nagrody "Źródła" wyróżnia osobę, która w szczególny sposób zasłużyła się w działalności na rzecz umacniania rodziny. Dotychczas laureatami nagrody byli: red. Jan Maria JACKOWSKI, dr Paweł WOSICKI, mgr inż. Józef DĄBROWSKI, mecenas Zbigniew CHOJNACKI, mgr Antoni SZYMAŃSKI, red. Czesław RYSZKA, prof. Włodzimierz FIJAŁKOWSKI, dr Rafał MICHALIK, Stanisław KOGUT, dr inż. Marian PALUCH.

 

W 2007 r. Nagrodę otrzymuje
prof. dr hab. Franciszek ADAMSKI

 

Sługa Boży Jerzy Ciesielski. Fotografia opublikowana Tygodniku Rodzin Katolickich Źródło,  w numerze 3 (629), z dnia 18 stycznia 2004 r.

     Fundacja "Źródło" ustanawiając Nagrodę, przyjęła za jej Patrona Sługę Bożego Jerzego Ciesielskiego - ojca rodziny. Urodzony 12 lutego 1929 r., w Krakowie zginął wraz z dziećmi, Katarzyną i Piotrem, w katastrofie statku na Nilu, w Chartumie, 9 października 1970 r. Każdego roku wspominając Patrona Nagrody przywołujemy Jego słowa, albo słowa o Nim, które z krótkiego, ale bogatego w dokonania życia, naświetlają wybrany jedynie fragment. Na czas ogłoszenia laureata dziesiątej edycji wybraliśmy słowa zapisane w "Notatkach" Jerzego Ciesielskiego:
     Powiedzieliśmy sobie nawzajem to, co mówi się naprawdę tylko raz w życiu: że się kochamy. Z okazji święta M. Boskiej Częstochowskiej (Jubileusz 300-lecia obrony Jasnej Góry) postanowiliśmy: 1. Obrać M.B.C. za patronkę naszych wspólnych spraw, naszej miłości. 2. Codziennie o 12 w poł[udnie] mówić w tej intencji "Anioł Pański", a wieczorem "Pod Twoją obronę". W 1966 r. w liście do Małżonki napisał: Minęło 9 lat naszego małżeństwa. Dziękuję Ci bardzo za wszystkie dni. Zapewniam Cię, że pozostałaś dla mnie taką samą Ukochaną, jakiej 29 czerwca 1957 r. przyrzekałem miłość, wiarę... Chcę, abyś była szczęśliwa, a jeśli to możliwe, abyś tym szczęściem nieco promieniowała na zewnątrz.
     Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o Patronie Nagrody, zapraszamy do zapoznania się z treścią specjalnego numeru "Źródła" (nr 34/05) z datą 21 sierpnia 2005 r. oraz stroną internetową poświęconą Słudze Bożemu: http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/jerzy_ciesielski/

 

LAUREAT NAGRODY

     Prof. dr hab. Franciszek Adamski (ur. w 1930 r.) swoją działalność naukowo-badawczą związał z trzema dziedzinami: społecznym nauczaniem Kościoła, rodziną i wychowaniem oraz kulturą, a w szczególności jej odniesieniem do religii. Najwięcej prac poświęcił rodzinie. W kręgu jego zainteresowań znalazła się problematyka wpływu kultury masowej na kształtowanie modeli i wzorców małżeństwa, a także rodziny. Profesor przeprowadził pierwsze w Polsce badania nad skutecznością oddziaływania propagandowych treści kultury masowej w sferze modeli i wzorców zachowań rodziny. Ich rezultatem jest książka (wydana w 1970 r.) na temat modelu małżeństwa i rodziny kształtowanych przez kulturę masową. Wzbudziła ona żywe zainteresowanie i stała się lekturą pomocniczą na studiach. Profesor jest też autorem programu badawczego: Katolicki model rodziny a współczesna polska rodzina. Naukowcy skupieni wokół programu (szkoła naukowa Profesora) zebrali obszerny materiał badawczy, który następnie został pomieszczony w tomach "Studiów nad rodziną". Jako pracownik KUL i UJ włączył tę tematykę w obszar zainteresowania zagranicznych ośrodków badawczych. Rozległą strefą zaangażowania naukowego Profesora stały się badania nad procesem sakralizacji małżeństwa i rodziny. Jest autorem około 100 prac, wśród których są książki: "Rodzina między sacrum a profanum" oraz "Socjologia małżeństwa i rodziny". Profesor angażował się w działalność Związku Zawodowego "Solidarność", był również członkiem Komisji Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu oraz ds. Kultury.
Od 2 lipca 1955 r. jest mężem Stanisławy, która przez wiele lat była zaangażowana w Duszpasterstwo Rodzin. Wychowali trzy córki: Elżbietę, Annę i Marzenę.

   

 

Artykuł zamieszczony w Tygodniku Rodzin Katolickich "Źródło", w numerze 6/2007, z dnia 11 lutego 2007 r.

 

 

  • Życie jest wartością najwyższą! - rozmowa z profesorem Franciszkiem Adamskim
  • Nagroda „Źródła” dla prof. Adamskiego - artykuł zamieszczony w "Niedzieli", w numerze 8, z dnia 25 lutego 2007 r.

     


  • Nagroda im. Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego - ojca rodziny

    Powrót do Strony Głównej