Myśli Sługi Bożej S. M. Dulcissimy

 

"Być świętym..."

       Być świętym znaczy: w naturalny sposób stać się nadnaturalnym; to jest często trudne.

       Być szczęśliwą w cierpieniu często nie jest łatwo. Natomiast być zdrowym i pracować - czyni radosnym. Jednak nas, jako oblubienice Chrystusa, cierpienie musi czynić radosnymi. Jeśli nadejdzie tęsknota za Jezusem i Maryją, kilka łez połyka się w kąciku. Nieprawdaż, droga Mateczko, tęsknoty za Jezusem nie da się przecież opisać...?

       Nie powinno się poddawać nastrojom, ponieważ jak długo człowiek żyje, jest poddany zmianie, raz radosnej, to znów smutnej, ale nasze uczucie powinno nas prowadzić do Boga. Ja jako siostra Maryi Niepokalanej, Służebnica Boża, powinnam być nosicielką Chrystusa, cały dzień powinnam myśleć tylko o Bogu, we wszystkim, co czynię. Nosicielką Chrystusa powinnam być dla mego bliźniego, jego przyprowadzić bliżej Boga. Powinnam być "śpiewaczką". Moja dusza powinna wyśpiewywać radośnie z powodu wszystkich dobrodziejstw Bożych.

       Wszystko, co mi Bóg ześle, chętnie i z gotowością przyjąć. Obowiązki stanu na miarę swoich sił dobrze wypełnić. Życie wspólnotowe jest również pokutą. Niechęć i nieprzychylność przezwyciężać. Praktykować małe umartwienia. Czego uczę się od Jezusa? Miłości, łagodności, dobroci, krótko: wszystkiego, czego potrzebuję. O Boże, jak wielkim jesteś! Jak mała jestem ja!

       O Jezu, pozwól mi być wielką i pozostać małą! Trzykrotnie Święty Boże, jeśli Twoją najświętszą wolą jest, bym jeszcze więcej cierpiała, wtedy chcę jeszcze więcej znosić.

       Daj nam, o Zbawicielu, łaskę, abyśmy zawsze potrafili poświęcić wszystko, by tylko rozpoznać i pełnić Twoją wolę, co przecież w gruncie rzeczy jest najtrudniejsze!

       Nikt nie rozumie mojej choroby, wszyscy stają przed zagadką; nikt nie może tej zagadki rozwiązać. Nikt nie zna mej tęsknoty, mojej tęsknoty za niebem.

       Proszę Cię tylko o pokój duchowy aż do końca, żeby nic ziemskiego nie zakłóciło tego pokoju. Proszę Cię o miłość, o miłość, która nie zna granic i jest bez barier. Spraw, żebym wypełniała moje obowiązki w sposób najdoskonalszy!

 

 

Źródło:
Sługa Boża Siostra Maria Dulcissima. Myśli. Siostry Maryi Niepokalanej. Katowice 1999

 


Myśli Sługi Bożej S. M. Dulcissimy
 • "Radością było przebywanie...".
 • Radość eucharystyczna
 • "Zbliżajmy się często do żłóbka..."
 • Byc u stóp Zbawiciela
 • Wielkanocna radość poznania siebie
 • Eucharystyczna cisza
  "Być świętym..."
 • "Świat jest dla nas mostem..."
 • "Radosnym sercem iść do Jezusa..."
 • Nosić Jezusa w sercu
 • "Przyjmij ofiarę, Maryjo..."
 • Powrót do Strony Głównej