Myśli Sługi Bożej S. M. Dulcissimy

 

"Zbliżajmy się często do żłóbka..."

       Zbawicielu, będzie Boże Narodzenie, a mnie jest tak trudno zrozumieć człowieka, to jest takie trudne, to jest tak trudne.

       Wkrótce będzie uroczystość Bożego Narodzenia. Co znaczy Boże Narodzenie dla duszy? Boże Narodzenia znaczy: przybycie, ponowne narodzenie Jezusa Chrystusa w naszej Duszy. Również Twoje serce powinno być już przyozdobione łaskami Komunii świętej, ponieważ do Ciebie też zapuka i poprosi o przyjęcie. Co chcemy Mu podarować? Jaki skarb łask, jaki krzyż przyniesie nam? Jednak nie myśl o tym! Jak Bóg chce, tak powinno być! Miej tylko odwagę i myśl często: "Chcę, muszę i mogę być świętą!" To zależy tylko od nas samych.

       Zbliżajmy się często do żłóbka i weźmy sobie wiele skarbów, siłę i odwagę na Nowy Rok! Tam otrzymamy wszystko. Ufność Bogu i podporządkowanie się woli Bożej chcemy wyprosić sobie wzajemnie na przyszłość.

       Dziecię Jezus, daj niewiele, daj tylko jedno, co może uszczęśliwić nasze serce, nie dawaj bogactw, które nie pozostaną, nie dawaj blasku, który rozpływa się, daj tylko jedno, Twoją miłość, o Ty słodkie, ujmujące Dziecko!

       Widziałam Dziecię Jezus bardzo piękne, w długim ubraniu, aż do ziemi, o kręconych włosach, idące do mnie ze światłem w ręku; przeciskało się przez wielu ludzi w kaplicy do mojej celi i powiedziało: "Światłem powinnaś być". Gdy cieszyłam się pięknym Dzieckiem i chciałam przynieść Mu zrobiony lampion, odeszło.

       Jezu, daj mi ukrytą miłość, miłość, która sprawia Tobie największą radość! Tak, jakże wiele dusz jest wielkimi przed ludźmi. Mają jednak mało miłości do Ciebie. Jakże niewdzięcznymi jesteśmy właśnie my, którzy nazywamy się chrześcijanami! Poganie mają gorące serce, gdy tylko poznają Ciebie. Pomóż nam i otwórz oczy na światło!

       O Zbawicielu, czy wolno nam mieć śmiałość i zapukać do drzwi Twego tabernakulum? Wszyscy powinniśmy przynieść Ci płonące serca. Ale często jak zimne są te serca! Zbawicielu, tak bym sobie życzyła, aby każdej z nas można było kiedyś napisać na grobowcu: "Odeszła usprawiedliwiona do domu Ojca". O, Jezu, pomóż!

 

 

Źródło:
Sługa Boża Siostra Maria Dulcissima. Myśli. Siostry Maryi Niepokalanej. Katowice 1999

 


Myśli Sługi Bożej S. M. Dulcissimy
 • "Radością było przebywanie...".
 • Radość eucharystyczna
  "Zbliżajmy się często do żłóbka..."
 • Byc u stóp Zbawiciela
 • Wielkanocna radość poznania siebie
 • Eucharystyczna cisza
 • "Być świętym..."
 • "Świat jest dla nas mostem..."
 • "Radosnym sercem iść do Jezusa..."
 • Nosić Jezusa w sercu
 • "Przyjmij ofiarę, Maryjo..."
 • Powrót do Strony Głównej