Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej SMI

 

.

 


zostało założone przez Sługę Bożego ks. Jana Schneidera (1824-1876). Był kapłanem niestrudzonym w czynieniu miłosierdzia. Jego kapłańskie życie odznaczało się głęboką wiarą, niezłomną nadzieją i ofiarną miłością. Szczególną nadzieję pokładał w Maryi Niepokalanej. Jej także powierzył swoje dzieło.

- "Duchowość Sióstr Maryi Niepokalanej wyraża się w gotowości do radosnej służby za przykładem Matki Bożej" (Konst.)
- "Siostry swoje pierwsze zadanie widzą w służbie dziewczętom, aby im pomóc w urzeczywistnianiu chrześcijańskiego życia w miłości" (Konst.)
- "Z naszej działalności apostolskiej powinni ludzie doświadczyć, że opuściłyśmy wszystko, aby naszym życiem dać świadectwo miłości Boga" (Konst.)

- Siostry Maryi Niepokalanej swoje posłannictwo wypełniają przez:
- modlitwę i świadectwo życia poświęconego Bogu,
- organizację rekolekcji dla dziewcząt i Dzieci Maryi,
- katechizację,
- pracę w szpitalach,
- pracę w parafiach,
- działalność misyjną w Tanzanii oraz na Ukrainie i Łotwie.

70 lecie Zgromadzenia Maryi Niepokalanej

 

 

Informacje na temat działalności Sióstr Maryi Niepokalanej można uzyskać pisząc na adres:

SIOSTRY MARYI NIEPOKALANEJ

     ul. Krasińskiego 21    
40-019 Katowice

    ul. Kard. B. Kominka 3/5    
50-329 Wrocław

    ul. Szpitalna 17    
48-140 Branice

      Suore di Maria Immacolata      
Casa Generalizia
Via Trionfale, 6470
00135 Roma

Pomyśl! Może jesteś gotowa służyć Bogu jak Maryja!

 

 

 • S. J. Immakulata Adamska OCD - Założyciel Zgromadzenia Sługa Boży ks. Jan Schneider (1824-1876)
 • S. J. Immakulata Adamska OCD - Z historii Zgromadzenia
 • S. J. Immakulata Adamska OCD - Działalność sióstr w prowincji katowickiej
 • S. J. Immakulata Adamska OCD - Sługa Boża S. Maria Dulcissima Helena Hoffmann (1910-1936)

   

      Fotografie

   


 • Strona Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej - http://mtrojnar.rzeszow.opoka.org.pl/smi/

  Powrót do Strony Głównej