.
MODLITWA O POTRZEBNE ŁASKI
ZA WSTAWIENNICTWEM SŁUGI BOŻEJ S.M.DULCISSIMY
ORAZ O JEJ BEATYFIKACJĘ

 

       Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty pojednałeś ze sobą świat przez Śmierć na Krzyżu i Zmartwychwstanie swojego Umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Ty wzywasz wszystkich wierzących, aby łączyli swoje cierpienia z Męką Zbawiciela dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół. Przyjmij jako miłą Tobie ofiarę pokorne życie swojej służebnicy Siostry Marii Dulcissimy, naznaczone dźwiganiem codziennego krzyża. Obdarz ją chwałą błogosławionych w Twoim Królestwie i wysłuchaj modlitwy swojego ludu, jakie za jej wstawiennictwem ufnie zanosi do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

      
Za pozwoleniem Władzy Duchownej
Katowice 8.01.1999 r.
NR VJ-1917/99

 

      
O wszelkich wysłuchanych modlitwach i otrzymanych za przyczyną Sługi Bożej S.M.Dulcissimy
łaskach uprasza się zawiadamiać Zgromadzenie, w którym żyła, pisząc na adres:

       Siostry Maryi Niepokalanej       
ul. Krasińskiego 21
40-019 Katowice

Siostry Maryi Niepokalanej
ul. Abpa Józefa Gawliny 5
    47-406 Racibórz - Brzezie nad Odrą    

 

 


Powrót do Strony Głównej