Prośby o modlitwę
za wstawiennictwem Sł. Bożej Siostry Marii Dulcissimy

Sługa Boża Siostra Maria Dulcissima Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej można przesłać prośbę o łaski za wstawiennictwem Sługi Bożej Siostry Marii Dulcissimy lub podziękowanie za otrzymane dary. Intencje powierzane będą Dobremu Bogu za wstawiennictwem Siostry Dulcissimy w Brzeziu nad Odrą, gdzie Służebnica Boża spędziła ostatnie lata życia.

Wyślij swoją intencję (prośbę, podziękowanie) na adres:

Wpisz swoje imię i nazwisko, miejscowość oraz e-mail.

 

 

 

 

 

 

 


Powrót do Strony Głównej