Sługa Boża
Matka Paula Zofia Tajber

 


Sługa Boża Matka Paula  Zofia Tajber  (1890 - 1963), Założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana
      .
.
       "Dobrą rzeczą jest uważać, co czynisz, jak czynisz, dlaczego i dla kogo czynisz.
       Ale najlepszą rzeczą jest uważać na to, czy kochasz?... Jak kochasz?... Kogo
       kochasz i dlaczego kochasz?. W tym pytaniu umiejętnie zadawanym sobie,
       zawiera się cała mądrość łatwego i najbardziej owocodajnego dążenia do
       zjednoczenia z Bogiem, a w Bogu z bliźnimi i samym sobą".

Sługa Boża Matka Zofia Paula Tajber

 

 

 

 

.

       Zofia Tajber urodziła się 23.VI.1890 w Białej Podlaskiej. Młodość spędziła w Żytomierzu, gdzie pod wpływem lektury filozofów ateistycznych przeżyła kryzys religijny. Nawrócona oddała się całkowicie Bogu. Lata rewolucji i I wojny światowej, obfitujące w cierpienia fizyczne i moralne ludzkości, wycisnęły na niej swe piętno. Pragnąc ratować dusze ludzkie od złego ukazała im jako wzór Najświętszą Duszę Chrystusa Pana. W 1923 r. założyła Zgromadzenie ku Jej czci. Celem jego jest m.in. uświadamianie ludzi o Chrystusie żyjącym w ich duszach, a przez to podkreślenie wartości każdej nieśmiertelnej duszy ludzkiej i jej wielkiego przeznaczenia w Bogu. Zmarła 28 maja 1963 r. w opinii świętości w Siedlcu k. Krzeszowic, pochowana na cmentarzu w Krakowie-Prądniku Białym.

       Dnia 5 kwietnia 1994 roku doczesne szczątki Służebnicy Bożej zostały przeniesione do sarkofagu w kaplicy Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana w Krakowie ul. Zygmunta Glogera 1.

       Proces kanonizacyjny Matki Pauli Zofii Tajber rozpoczął się w Krakowie dnia 9 listopada 1993.

       Celem Zgromadzenia jest kult Najświętszej Duszy Chrystusowej, świadome życie Jezusem w duszy i przekazywanie tej prawdy ludziom, pielęgnowanie nabożeństwa do Najśw. Maryi Panny jako Matki Ciała Mistycznego Chrystusa.

       Dla osiągnięcia tego celu siostry w kraju i zagranicą podejmują działalność w następujących dziedzinach: rozbudzanie w społeczeństwie ducha apostolskiego i misyjnego, kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskim, pielęgnowanie chorych, prowadzenie pracowni i punktów usługowych; angażują się również w prace przy parafiach.

Szczegółowy życiorys

Fotografie Sługi Bożej Matki Pauli Zofii Tajber

Myśli wybrane z nauk i pism M. Pauli Zofii Tajber

 

 

.
Modlitwa o wyniesienie na ołtarze
Sługi Bożej Pauli Zofii Tajber

 

 

Akt adoracji i zjednoczenia z Jezusem Chrystusem obecnym w nas

Modlitwy do Najświętszej Duszy Chrystusa Pana

Modlitwa o wstawiennictwo przed Bogiem Sługi Bożej Pauli Zofii Tajber

Nowenna o uproszenie łask przez przyczynę Sługi Bożej Pauli Zofii Tajber

Książki poświęcone Matce Pauli Zofii Tajber

 

Inne strony

Oficjalna strona Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana

Kult Najśw. Duszy Chrystusa w Kościele - Blog

 

 

 

Na stronach wykorzystano treści pochodzące z następujących publikacji:

O. Otto Filek OCD - Promieniować Chrystusem. Nakładem Polonii Amerykańskiej, Rzym 1983
S. Fabiana Ptak ZDCh - Rozmiłowana w Eucharystii. Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1988
Modlitwy do Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Wydawnictwo "Czuwajmy", Kraków 1996

 

 

 


Stronę utworzył 6 kwietnia 2002 r.  Mariusz Trojnar                Ilość odwiedzin od 6 kwietnia 2002 r -