Modlitwy do Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Wydawnictwo

Modlitwy do Najświętszej Duszy Chrystusa Pana.
Wydawnictwo "Czuwajmy", Kraków 1996

 

 

 

IMPRIMATUR
Za zgodą Kurii Metropolitalnej w Krakowie
z dnia 11.XII.1995 r. , L.dz. 3076/95
   + Bp Kazimierz Nycz, Wikariusz Generalny   
Ks. Jan Dyduch, Kanclerz Kurii

 

 

 


Powrót do Strony Głównej