Książki poświęcone Matce Pauli Zofii Tajber

 

.

 

 

O. Otto Filek OCD - Promieniować Chrystusem. Nakładem Polonii Amerykańskiej, Rzym 1983    Modlitwy do Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Wydawnictwo 'Czuwajmy', Kraków 1996

S. Fabiana Ptak ZDCH. Służyła Bogu w radości i dziękczynieniu. M. Paula Zofia Tajber, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, 1987    O. Otto Filek OCD - Najbogatsze źródło życia. Wydawnictwo 'Czuwajmy', Kraków 1993    S. Fabiana Ptak ZDCh - Rozmiłowana w Eucharystii. Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1988

 

 


Powrót do Strony Głównej