.
Błogosławiona Regina Protmann
(1552-1613)

 

 

Rys biograficzny


Błogosławiona Regina Protmann (1552-1613), Założycielka Zgromadzenia Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy

       Błogosławiona Regina Protmann, córka zamożnych rodziców Piotra i Reginy z rodu Tingel (Tüngel), ur. się w Braniewie, w dzisiejszym województwie warmińsko-mazurskim. Dzieciństwo i lata młodzieńcze spędziła w gronie kochających rodziców i rodzeństwa. Tu zdobyła wiedzę religijną i dostępne wówczas dla dziewcząt wykształcenie. Wybitnie uzdolniona, inteligentna i towarzyska, aczkolwiek nieco próżna i pewna siebie, lubiła się stroić i dominować nad koleżankami.

       Radykalna zmiana jej osobowości nastąpiła, gdy miała 19-cie lat. Młoda Regina doznała wówczas szczególnej łaski Bożej, utożsamianej dziś z charyzmatem czy wprost z łaską powołania, na którą odpowiedziała radykalnym zwrotem od tego, co ją absorbowało - od życia towarzyskiego i spraw światowych - do modlitwy, ascezy i kontemplacji.

       Pod wpływem tego daru, córka Protmannów, wbrew woli najbliższych i przyjaciół, opuściła swój dostatni dom rodzinny i zamieszkała w pobliżu kościoła parafialnego, by oddać się Bogu i posłudze najbardziej potrzebującym, zwłaszcza zaś poszkodowanych kataklizmem głodu i śmiercionośnej zarazy, która panowała wówczas w Braniewie i okolicy (1571-1572). Wrażliwa na ludzką niedolę, szukała stosownych dróg i środków, by dotrzeć do każdego, komu mogłaby wyświadczyć jakąkolwiek posługę. Odwiedzała i pielęgnowała chorych w ich domach, troszczyła się o sieroty, nauczała dziewczęta, dla których założyła szkołę w swoim konwencie. Troszczyła się także o przedmioty i miejsca kultu; przygotowywała świece i szaty liturgiczne, dbała o ich czystość i estetykę.

       Realizację swego powołania w bezpośredniej posłudze chorym i cierpiącym oraz w pracy wychowawczo-nauczycielskiej dziewcząt, bł. Regina łączyła z modlitwą i kontemplacją. Sama przepojona Bożą miłością, chciała obdarowywać nią wszystkich. W tym celu założyła nową rodzinę zakonną (1571 r.) o profilu kontemplacyjno-czynnym i charytatywno-edukacyjnym wymiarze działalności, co w XVI stuleciu było czymś nowym i nie spotykanym w skali światowej. Pionierskie dzieło bł. Reginy Protmann zyskało poparcie i aprobatę Reguły przez biskupa diecezji (18 III 1583 r.), a w ostatecznej zmodyfikowanej wersji także zatwierdzenie papieża Klemensa VIII (1592-1605) w dniu 12 marca 1602 r.

       W bieżącym 2002 r. mija 400 lat od tej historycznej daty, którą Zgromadzenie uczciło wydaniem własnego modlitewnika, zawierającego m.in. modlitwy i pieśni do bł. Reginy oraz sesją naukową, zorganizowaną w Wyższym Seminarium Duchownym Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie w dniu 25 kwietnia 2002 r.

       Z Jubileuszem 400-lecia zatwierdzenia Reguły autorytetem Stolicy Apostolskiej zbiegły się inne wydarzenia o doniosłym znaczeniu historycznym a mianowicie:
 • 450 rocznica urodzin Założycielki Zgromadzenia bł. Reginy Protmann (1552 -2002)
 • przyjęcie przez miasto Braniewo patronatu swojej rodaczki bł. Reginy Protmann
 • nadanie przez Urząd Miasta Braniewa nazwy Skweru błogosławionej Reginy Protmann dotychczasowej ulicy Basztowej i przyległemu do niej terenowi, na którym stał pierwszy klasztor założonego prze nią Zgromadzenia
 • podniesienie do godności Bazyliki Mniejszej miejscowego kościoła p.w. Świętej Katarzyny, przy którym bł. Regina Protmann założyła zgromadzenie zakonne pod nazwą Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy.
 •        Powyższe uroczystości odbędą się w Braniewie w dniach 8-9 czerwca 2002 r., o których z przyjemnością powiadamiamy wszystkich Internautów.

   

  Życie duchowe bł. Reginy Protmann

         Błogosławiona Regina Protmann była człowiekiem żywej wiary, modlitwy i zawierzenia Bogu. Głębokie życie modlitwy łączyła z praktyką rad ewangelicznych i ascezą osobistą. Szczególne miejsce w jej duchowości zajmowała pokora, wewnętrzny optymizm, umiłowanie pokoju i afirmacja wszystkiego, co zsyłał jej Bóg. Wyraziła to w dewizie swego życia: Jak Bóg chce, która stała się hasłem Zgromadzenia. Zwracała szczególną uwagę na zgodę i wzajemną miłość; uczyła kochać każdego człowieka i polecać go Bogu w modlitwie. Żywiła szczególną cześć i nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu i Serca Pana Jezusa, z czym łączyła dziecięcą miłość do Najświętszej Maryi Panny i św. Katarzyny, dziewicy i męczennicy, którą obrała za patronkę swego Zgromadzenia.

         Błogosławiona Regina Protmann przeżyła 61 lat, pełniąc do końca swego życia urząd przełożonej Zgromadzenia. Już za życia ziemskiego uważana była przez ludzi jej współczesnych za dziewicę jaśniejącą chwałą roztropności i pobożności. Zmarła okryta sławą świętości 18 stycznia 1613 r. w Braniewie i tam została pochowana. Beatyfikowana przez Papieża Jana Pawła II 13 czerwca 1999 r. podczas głównych uroczystości w Warszawie.

         Jej wstawiennictwu polecają się dziś zarówno siostry założonego przez nią Zgromadzenia, spełniające dziś swoją posługę w dziesięciu krajach świata {Benin (Afr. Pn.), Białoruś, Brazylia, Finlandia, Italia (Rzym), Litwa, Polska, Rosja, Niemcy, Togo (Afr.Pn)}, jak i ludzie różnych ras i narodowości, różnych warstw społecznych i wielorakich zawodów. Wszędzie tam, gdzie posługują jej duchowe córki, promieniujące charyzmatem i duchowością swojej Założycielki, odbiera cześć ich Matka, błogosławiona Regina Protmann.

   

   

   

   

   

   


 • Modlitwa o wstawiennictwo bł. Matki Reginy Protmann
 • Modlitwy o kanonizację bł. Matki Reginy Protmann
 • Modlitwa bł. Matki Reginy Protmann
 • Testament bł. Matki Reginy Protmann