.
Modlitwa o wstawiennictwo
Błogosławionej Reginy Protmann


Błogosławiona Regina Protmann (1552-1613), Założycielka Zgromadzenia Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy

 

       Wszechmogący i miłosierny Boże, dziękujemy Ci za dar beatyfikacji naszej Matki Reginy. Dziękujemy za łaski, jakimi ją obdarzyłeś, powołując do uczestnictwa w zbawczym Dziele Twoim. Spraw, abyśmy za jej przykładem coraz wierniej naśladowali Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

       Boże, źródło wszelkiej świętości udziel nam łaski, abyśmy mogli czcić ją w gronie Twoich świętych. Spraw, niech za jej przyczyną dostąpimy łaski ......., o którą Cię w tej nowennie z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

       Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

 

 

 

 

IMPRIMATUR
Ks. Arbp E. Piszcz
Metropolita Warmiński
Olsztyn 11 styczeń 2002 nr 35

 

 

 

Informacje o uzyskanych łaskach prosimy przesyłać na adres:

Dom Prowincjalny w Braniewie

.
    Zgromadzenie Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy    
ul. Moniuszki 7
14-500 BRANIEWO

 

 

 

 


  • Informacje o bł. Reginie Protmann
  • Modlitwy o kanonizację bł. Matki Reginy Protmann
  • Modlitwa bł. Matki Reginy Protmann
  • Testament bł. Matki Reginy Protmann

    Powrót do Strony Głównej