.
Modlitwy o kanonizację
Błogosławionej Matki Reginy Protmann

 

 

       Wszechmogący Boże, w swojej niezmierzonej miłości posyłasz ludzi, których świętość życia poucza nas o drogach wiodących do Ciebie. Twoją wysłanniczką była również nasza Założycielka, błogosławiona Regina Protmann. Całe jej życie było poświęcone Twojej służbie i było znakiem umiłowania Twojej woli.

       Spraw, abyśmy na chwałę Twojego imienia i dla zbawienia dusz, mogli ją czcić jako świętą.

       Za Jej przyczyną udziel nam potrzebnych łask......, o które Cię pokornie i z ufnością prosimy w imię Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 


 

       Panie Jezu, przez szczególną miłość dla pokornych i maluczkich, prosimy Cię o chwałę ŚWIĘTYCH dla wiernej służebnicy Twojej a naszej najdroższej Matki, bł. Reginy Protmann. Błagamy Cię niech sprawdzą się znowu słowa Matki Twojej Maryi "I wywyższa pokornych". O Jezu, prosimy Cię - ku większej chwale Twojej i pożytkowi wiernych - racz wsławić chwałą świętych pokorną służebnicę bł. Reginę i użycz nam łaski.............., o którą przez jej wstawiennictwo prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

IMPRIMATUR
Ks. Arbp E. Piszcz
Metropolita Warmiński
Olsztyn 11 styczeń 2002 nr 35

 

 

 

Informacje o uzyskanych łaskach prosimy przesyłać na adres:

Dom Prowincjalny w Braniewie

.
    Zgromadzenie Sióstr Świętej Katarzyny Dziewicy i Męczennicy    
ul. Moniuszki 7
14-500 BRANIEWO

 

 

 

 


  • Modlitwa o wstawiennictwo bł. Matki Reginy Protmann
  • Informacje o bł. Reginie Protmann
  • Modlitwa bł. Matki Reginy Protmann
  • Testament bł. Matki Reginy Protmann