.
Modlitwa o uproszenie łaski
(do użytku prywatnego)


franciszek Taranek, Brat Szkolny, 1915 - 1982, Kandydat na Ołtarze

 

     Trójco Przenajświętsza: Ojcze, Synu, Duchu Święty, składamy Ci dzięki i uwielbiamy Cię za to, że obdarzyłaś Kościół i Zgromadzenie Lasaliańskie osobą br. Franciszka Taranka. Dzięki Tobie stał się on charyzmatycznym wychowawcą, troskliwym opiekunem oraz przełożonym według Serca Jezusowego.

     Spraw, abyśmy tak jak on żyli modlitwą, służyli bliźnim oraz cierpliwie znosili cierpienia i przeciwności życia. Przez jego orędownictwo, jeśli taka jest Twoja wola, udziel nam łaski......, o którą z pokorą i wiarą ufnie Cię prosimy.

     Niech jego przykład i modlitwa pociągnie wiele młodych serc do Twojej wyłącznej służby. Dozwól też, abyśmy mogli go czcić na ołtarzach, jeśli to pomnoży Twoją chwałę i przyczyni się dla dobra Twojego ludu. Amen.

 

 

 

 

Za zgodą Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. L.dz. 210, 31 marca 2009

 

 

 

 

Prośby o modlitwę oraz informacje o otrzymanych łaskach
i wysłuchanych modlitwach prosimy kierować na adres:

.
Postulacja Braci Szkolnych
ul. Salezjańska 4 Kopiec
42-125 Kamyk
tel. (34) 319 70 69
e-mail:   postulacja.fsc@wp.pl
www: www.braciaszkolni.pl

 

 

 

 


  • Życiorys Brata Franciszka Taranka
  • Brat Franciszek Taranek - we wspomnieniach
  • Wybór myśli Br. Franciszka Taranka
  • Bracia Szkolni

    Powrót do Strony Głównej