Droga Krzyżowa
słowami Sługi Bożej S.M. Dulcissimy

Stacja X

Pan Jezus obnażony z szat

 

Stacja X - Pan Jezus obnażony z szat

 

K.: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie.
W.: Żeś przez Krzyż i mękę swoją odkupił świat.

 

ROZWAŻANIE

       "Oto prawda ludzkiego losu. Prochem jesteś i w proch się obrócisz".

       "Świat jest dla nas tylko mostem, po którym idziemy; nie wolno nam budować na nim domu. Modlić się, znaczy kochać Boga jak dziecko, być całkowicie napełnionym i przeniknionym Bogiem. Modlitwa jest tęsknotą za Bogiem".

       "Wszystko, co mi Bóg ześle, chętnie i z godnością przyjąć. Obowiązki stanu na miarę swoich sił dobrze wypełnić. Życie wspólnotowe jest również pokutą. Niechęć i nieprzychylność przezwyciężać. Praktykować małe umartwienia".

       "Czego uczę się od Jezusa? Miłości, łagodności, dobroci - krótko - wszystkiego, czego potrzebuję. O Boże, jak wielkim jesteś. Jak mała jestem ja".

 

Ojcze nasz...
Któryś za nas...

 

 

Źródło:
Uświęcona w zakonnej codzienności.
70. lat katowickiej prowincji. Droga do świętości. Droga Krzyżowa.
Siostry Maryi Niepokalanej. Racibórz-Brzezie 2000

 


Droga Krzyżowa słowami Sługi Bożej S.M. Dulcissimy

Rozważanie wstępne
Stacja I   Stacja II   Stacja III   Stacja IV   Stacja V   Stacja VI   Stacja VII
Stacja VIII   Stacja IX   Stacja X   Stacja XI   Stacja XII   Stacja XIII   Stacja XIV
Zakończenie

 

Powrót do Strony Głównej