Anna Jenke: Dzienniczki i Rozważania. Rzeszów-Jarosław, 1997

 

"DZIENNICZKI I ROZWAŻANIA" ANNY JENKE

       Z radością informujemy, że wyszły drukiem Dzienniczki i rozważania Anny Jenke. Po raz kolejny Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie wykazała swoją perfekcję. Jesteśmy za to wdzięczni ks. dyrektorowi Piotrowi Mierzwie i całemu Zespołowi Wydawniczemu. Słowa wdzięczności kierujemy również pod adresem Pana Stanisława Ożoga, (byłego ucznia Anny Jenke) projektanta okładki, który w artystyczny sposób, posługując się symboliką - zbliżył nam jeszcze bardziej Autora tegoż ważnego dokumentu.

       Dzielimy się też radością, iż Dzienniczki i rozważania zostały już przekazane Ojcu Św. Uczynił to znowu ks. dr hab. Henryk Misztal - Profesor KUL. Przy wręczaniu, ks. Profesor powiedział Ojcu Św. , że są to "Dzienniczki" Sł. Bożej Anny Jenke, a Ojciec Św. dokończył: "tej studentki z Uniwersytetu Jagiellońskiego". Zdjęcie przedstawia ten ważny moment: wręczania książek. Ks. Profesor wraz z "Dzienniczkami" przekazał jeszcze swoją nową książkę z prawa kanonizacyjnego.

 

 

       Po powrocie do Lublina, ks. Profesor otrzymał list następującej treści:

 

Watykan, 6 lutego 1998 r.

       Czcigodny Księże Profesorze!

       W imieniu Jego Świątobliwości Jana Pawła II serdecznie dziękuję za dar cennej publikacji pt. "Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II" oraz za "Dzienniczki i rozważania" Anny Jenke.

       Wraz ze słowami wdzięczności pragnę przekazać Błogosławieństwo Apostolskie Ojca Świętego na dalszą owocną pracę naukową i dydaktyczną.

Łączę wyrazy szacunku             

Arcybiskup Giovanni B. Re            

Substytut            

 

TPAJ

 

Refleksje na temat książki "Dzienniczki i rozważania" Anny Jenke

 

 

 

 

Imprimatur
    na druk i rozpowszechnianie pism Służebnicy Bożej Anny Jenke     
Kuria Metropolitalna ob. łac. w Przemyślu
L. dz. 305/97
Przemyśl, 11.02 1997
Ks. Stanisław Zygarowicz
Wikariusz Generalny

 

 

 


Powrót do Strony Głównej