.
Modlitwa
o uproszenie łaski za wstawiennictwem
Sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego


Sługa Boży Ks. Ignacy Posadzy TCHR (1898-1984), Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej

 

       Wszechmogący wieczny Boże, który przez krew Twojego Syna odkupiłeś każdego człowieka, prosimy, pozwól nam wielbić Ciebie w Słudze Twoim Ignacym Posadzym, który pełen wiary, nadziei, miłości i troski wobec emigrantów uczy nas modlitwy i ducha ofiary jako najskuteczniejszego sposobu apostołowania, a za jego wstawiennictwem udziel mi łaski ......., o którą pokornie proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

       Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu ...

 

 

 

 

Za pozwoleniem Władzy Duchownej Archidiecezji,
Poznań, 25.11.2000 r., L.dz. 8443/2000

 

 

 

 

 

Kto otrzyma łaskę za wstawiennictwem Sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego, proszony jest o powiadomienie:

.
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek
Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej
ul. Sióstr Misjonarek 10
61-680 Poznań 50
tel. 061/825 48 26, fax 061/825 10 30
e-mail: misjonarki@tchr.org

lub

.
ks. Bogusław Kozioł TChr
Postulator
ul. Fabryczna 23
05-092 Łomianki k. Warszawy
e-mail: postulator@op.pl

 

 

 

 

 


  • Ośrodek Postulatorski beatyfikacji o. Ignacego Posadzego TChr
  • Życiorys Sługi Bożego Ks. Ignacego Posadzego
  • Kalendarium życia Sługi Bożego Ks. Ignacego Posadzego
  • Myśli Sługi Bożego Ks. Ignacego Posadzego
  • Wspomnienia Sióstr o Ojcu Ignacym Posadzym

    Powrót do Strony Głównej