NOWENNA DO SERCA JEZUSOWEGO
za przyczyną Rozalii
do prywatnego odmawiania

.

       Rozalia miała szczególne nabożeństwo: do Ducha Świętego, do Serca Jezusowego - zwłaszcza utajonego w Najświętszym Sakramencie, do Męki Pańskiej, do Najświętszej Maryi Panny - osobliwie Wniebowziętej oraz do św. Józefa. Na motywach tych właśnie nabożeństw oparta jest niniejsza nowenna. Ewentualnie można ją skrócić, odmawiając punkty 1, 2, 6 i 7.

      

1. Antyfona do Ducha Świętego
Przyjdź, Duchu Święty! Napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości.

      

2. Krótki akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa
Najmilszy Panie Jezu, dla okazania Ci mojej wdzięczności i zadośćuczynienia za me niewierności, oddaję Ci moje serce, całkowicie poświęcam się Tobie i przy Twojej pomocy postanawiam więcej nie grzeszyć.
Najświętsze Serce Jezusa, poświęcam się Tobie przez Maryję. Amen.

      

3. Akt miłości i wynagrodzenia
Panie Jezu, wnikam dziś w pragnienie Twego Najświętszego Serca, które wiele razy żądało ofiary ekspiacyjnej za grzechy ludzkie. Mój Ukochany Jezu, jednoczę swe serce z Twoimi cierpieniami i pragnę całym mym życiem wynagradzać Ci za nie. Spraw to, błagam Cię, Jezu, bym Ci oddał(a) miłość za miłość, moje życie za Twoje życie, złożone w ofierze za grzechy nasze na krzyżu. Ty wiesz, o Panie, najlepiej, jak bardzo pragnę kochać Cię, jak pragnę kochać i pocieszać Twoje Najświętsze Serce, tak bardzo wzgardzone i zapomniane przez ludzkość. Jezu mój najsłodszy. Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, jak bardzo pragnę Ciebie kochać.

      

4. Intencja
O Boskie Serce Jezusa, za przyczyną Twej Najświętszej Matki Niepokalanej i Wniebowziętej, za wstawiennictwem św. Józefa oraz przez szczególne dziecięctwo duchowe Twej służebnicy Rozalii - jej staranne ukrycie się przed światem, żarliwą miłość, bezgraniczną ufność, niewinność, heroiczne poświęcenie się dla bliźnich i głębokie jej unicestwienie się - z wielką ufnością i miłością błagam Cię o łaskę, na której mi tak bardzo zależy......... (tu wymienić tę łaskę). W tej intencji postanawiam........ (tu wymienić przedmiot obietnicy). Racz mnie wysłuchać, o Miłosierne Serce Zbawiciela, przez Twą Ranę nieskończonej miłości. Amen.

      

5. Tajemnica Różańca Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

      

6. Ostatnia modlitwa świątobliwej Rozalii
Panie Jezu, ukryty w Sakramencie Miłości, kochający nas mimo naszej ogromnej nędzy i przyjmujący nas chętnie w każdej chwili... przychodzę do Ciebie z całą moją nędzą i wszystkimi sprawami, byś Ty mi pomógł. Zmiłuj się nade mną, mój Najsłodszy Jezu, i wysłuchaj mnie, o co Cię serdecznie proszę przez Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny. Proszę Cię, mój Jezu, dla siebie o łaskę miłowania Ciebie miłością podobną do Twojej miłości. Pomóż mi. Panie Jezu, w moich utrapieniach, gdyż nie ma nikogo, kto by mi pomógł... Całuję, mój Jezu, Twoje Najświętsze stopy. Amen.

      

7. Modlitwa o wyniesienie Rozalii na ołtarze
Boskie Serce Jezusa, wsław grób Rozalii cudami i wynieś ją na ołtarze.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.

      

8. Akty strzeliste do częstego powtarzania, a w ciągu nowenny na każdy dzień
1) Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!
2) Niech będzie wszędzie miłowane Najśw. Serce Jezusowe!
3) Najświętsze Serca Jezusa, bądź znane, miłowane i naśladowane!
4) Najświętsze Serce Jezusa, wierzę w Twą ku mnie miłość.
5) O Serce Jezusa, płonące miłością ku nam, roznieć w sercach naszych miłość ku Tobie!
6) Słodkie Serce mojego Jezusa, spraw, niech Cię kocham coraz więcej.
7) Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce moje według Serca Twego!
8) Najświętsze Serce Jezusa, w Tobie pokładam ufność moją.
9) O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą mą ufność, ponieważ obawiam się wszystkiego ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci.

 

     
SKRÓCONA WERSJA NOWENNY

 

 

Źródło:
O. Zygmunt Dobrzycki OSPPE, O. Sykstus Szafraniec OSPPE
Wielkie wezwanie Serca Jezusa do Narodu Polskiego.
Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, Kraków 1997

 

 


Powrót do Strony Głównej