MODLITWA O BEATYFIKACJĘ
SŁUŻEBNICY BOŻEJ ROZALII CELAKÓWNY
I NOWENNA O UPROSZENIE ŁASK ZA JEJ WSTAWIENNICTWEM

Odmawiając wersję skróconą nowenny, uczestniczymy przez 9 kolejnych dni we Mszy Św.
i, jeśli jest to możliwe, przystępujemy codziennie do Komunii Św.

.


Służebnica Boża Rozalia Celakówna

       Boże, pełen dobroci i miłosierdzia wobec grzeszników; prosimy Cię, rozpal nasze serca apostolską gorliwością w szerzeniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Jezusa i Dzieła Jego Intronizacji w Narodzie Polskim. Daj nam ducha ofiarnej miłości względem chorych i nieszczęśliwych, którym obdarzyłeś Twą służebnicę Rozalię Celakównę.

       Wszechmogący, wieczny Boże, źródło wszelkiej świętości, prosimy Cię o łaskę wyniesienia na ołtarze Twej służebnicy, abyśmy za jej wzorem i wstawiennictwem, umocnieni Światłem i mocą Ducha Świętego, stawali się dojrzałymi katolikami i wiernie szli drogą Krzyża ku Zmartwychwstaniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

       Boskie Serce Jezusa, błagam Cię, udziel mi, za przyczyną służebnicy Twojej Rozalii, łaski......, o którą pokornie Cię proszę.

       Następnie odmówić należy: 3 Ojcze nasz, 3 Zdrowaś Maryjo, 3 Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje - w intencji wyniesienia S. B. Rozalii Celakówny na ołtarze.

 

 

O otrzymanych łaskach prosimy informować:

.
O. Henryk Klimaj
Redemptoryści
ul. Zamojskiego 56
30-523 Kraków

 

 

Imprimatur - Kuria Metrolitalna
Kraków, 4 IX 1997 r., Nr 2389/97, Ks Bp Jan Szkodoń

 

 

 


Powrót do Strony Głównej