Služobnica Božia

sestra Mária Dulcissima
Helena Hoffmann

Služobnica Božia, sestra Mária Dulcissima Helena Hoffmann (1910 - 1936)

(1910 - 1936)

 

 


       Helena Johanna Hoffmannová sa narodila 7. februára 1910 v Zgodzie Šwietochlowicach. V roku 1928 vstúpila do rehoľného spoločenstva Máriiných sestier a dostala meno Dulcissima. Noviciát absolvovala v Nysie a večné sľuby zložila v Brzeziu nad Odrou v roku 1935. počas bolestnej choroby neprestajne rástlo jej spojenie s trpiacim Spasiteľom. Zomrela v chýre svätosti 18. mája 1936 v Brezeziu a hneď po smrti ju veriaci začali spontánne uctievať. 18. mája 1999 bol započatý proces blahorečenia nevesty kríža – Božej služobnice sestry Márie Dulcissimy prispel k tomu, že jej telesné pozostatky boli 8. apríla 2000 prenesené zo starého cintorína do blízkosti kostola v Brzeziu. Prosme milosrdného Boha, aby ju povýšil k úcte oltára!

 

       I. Adamska OCD - Služobnica Božia, sestra Mária Dulcissima Helena Hoffmann (1910 - 1936).

       Ks. dr hab. Antoni Kiełbasa - Cesta k svätosti sestry Márie Dulcissimy Heleny Hoffmann (1910 – 1936).

 

 

.
Modlitba za blahorečenie Božej služobnice sestry Márie Dulcissimy Hoffmannovej

       Bože, milosrdný Otče, skrze smrť na kríži a zmŕtvychvstanie tvojho milovaného syna, Ježiša Krista, si sa zmieril so svetom. Vyzývaš všetkých veriacich, aby spájali svoje utrpenie s utrpením Spasiteľa, pre dobro Tvojho Tela, ktorým je Cirkev. Prijmi so záľubou pokorný život Tvojej služobnice sestry Márie Dulcissimy, ktorý sa vyznačoval nesením každodenného kríža. Daruj jej podiel na spoločenstve blahoslavených v Tvojom kráľovstve a vypočuj prosby svojho ľudu, ktorý sa spolieha na jej orodovanie. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

 

Cirkevné povolenie tlačiť, v Katowiciach, 15. 3. 2000 r.
Štefan Cichy, biskup, generálny vikár,
Licenčne číslo VJ-1953/00 arcibiskupstvo Katowice

 

 

 

.
Modlitba na orodovanie sestry Márie Dulcissimy

       Duchu Svätý, prosím Ťa, dovoľ milostivo, aby sa Božia služobnica, sestra Mária Dulcissima čoskoro stala našou svätou orodovnicou u Boha, a aby nám pomáhala v nasledovaní jej sebaovládania a ducha pokánia skrze nekonečné zásluhy nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Ó môj Ježiš, úpenlivo Ťa prosím, daruj mi na jej orodovanie tú milosť ..............., o ktorú Ťa naliehavo prosím. Amen.

       3 – krát Zdravas, Mária...
       Sláva Otcu...

 

Cirkevné povolenie tlačiť, Katowice, 29. 4. 1996
Gerard Bernacki, biskup, generálny vikár,
Licenčné číslo VJ-1837/96 arcibiskupstvo Katowice

 

 

O všetkých obdržaných milostiach na orodovanie sestry M. Dulcissimy, prosím, píšte na nasledovnú adresu:

.
Siostry Maryi Niepokalanej
ul. Krasińskiego 21
40-019 Katowice
Polska

.
Siostry Maryi Niepokalanej
ul. Abpa Józefa Gawliny 5
47-406 Racibórz - Brzezie
Polska

 

Do slovenčiny preložil fr. Melichar Jozef Matis, OP

 

 

 


12 - 12 - 2004
 

Webmaster