"SOBÓTKA"

 

Pierwsza sobota lipca 2018 r.

Wsłuchujmy się w Głos z Fatimy 

Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.
ROZWAŻANIE:

LIPIEC - To miesiąc poświęcony Krwi Przenajświętszej Pana Jezusa.

     Mamy wakacje. To czas wypoczynku i czas spotkań. To wyjątkowa szansa wielkich SPOTKAŃ z BOGIEM. Spotkamy Go na drogach naszych wędrówek i również tam, gdzie zatrzymamy się, by podziwiać piękny świat; zobaczymy, że trawa jest zielona, że niebo jest niebieskie, że po zbożach wiatr chodzi, a w ogrodach kwitną kwiaty i zioła. Piękny świat! Cudowny świat.... a nad nim Bóg Wszechmogący, Który te cuda natury stworzył dla nas. Przyroda jest tematem do adoracji ukrytego Pana Boga. Wszystko jest dobre, bylebyśmy odnaleźli tam siebie, odnaleźli spokój i wyciszenie, bylebyśmy poczuli, że jesteśmy wolni.

     Wakacje, to czas naszych SPOTKAŃ z JEZUSEM EUCHARYSTYCZNYM. Tak bardzo zabiegamy o odpoczynek dla ciała, a czy myślimy o duszy? Czy można mieć duszę na urlopie? Człowiekowi nie wystarczają same dobra materialne, jak mieszkanie, choćby było luksusowe, ubranie, jedzenie - on stale do czegoś tęskni. Tęskni do Źródła swego istnienia. Tęskni za miłością nieskończoną, bo Pan Bóg tchnął w człowieka duszę - tchnął On coś z samego Siebie. I ta dusza potrzebuje pokarmu, a jest nim Jezus ukryty w postaci kruchego kawałka chleba. Jest tak bardzo ukryty, że tylko wiara mówi: ON JEST! Nie zobaczymy GO, a jednak spotkamy się z NIM. Jest to SPOTKANIE z KIMŚ najbliższym, jedynie dobrym, z Tym, Który nagle wzbudza wzruszenia, żal za grzechy, poczucie wstydu, wzbudza tęsknotę, by stale być lepszym. Spotkanie z ukrytym Jezusem, to jest spotkanie z Ciszą... niebiańską Ciszą, po której zostaje w nas coś dobrego, wspaniałego, czego nie umiemy określić.

     Wakacje - to czas szczególnych SPOTKAŃ z MATKĄ NAJŚWIĘTSZĄ. Cała Polska pokrywa się pielgrzymami. Idą do Ukochanej Matki Jej dzieci. Idą do Częstochowskiej Pani i Królowej, do Matki Boskiej Kalwaryjskiej, Licheńskiej, Ludźmierskiej, Tuchowskiej, Leżajskiej... idą, bo Ona czeka na swoje dzieci. Niosą Jej SERCA przepełnione miłością, ale też pełne trosk, bólu, łez - bo jest ciężko. Ojczyzna w potrzebie, ludzie przecież ochrzczeni - zdradzają Boga, w szkołach szerzy się demoralizacja, protesty uliczne szkalują Polskę, gender wkrada się do szkół i rodzin, nadal funkcjonuje prawo zabijania dzieci nienarodzonych, a nienawiść - zda się - osiąga już swoje apogeum. Matko, ratuj zagubionych! To są przecież Twoje dzieci. Wejdź do naszych domostw, pojednaj zwaśnionych małżonków, by nie zdradzali się wzajemnie, a tworzyli rodziny Bogiem silne, By miłością uleczyli zadane sobie rany. Maryjo, jesteś nam wzorem modlitwy, spraw, byśmy nie tylko stawiali wysokie wymagania Kościołowi, politykom i innym ludziom - ale otaczali ich wielkoduszną modlitwą i osobistą ofiarą. Błagamy Cię, by Twoje Niepokalane Serce przemieniało nas Polaków na ludzi wiernych Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie, by świat patrząc na nas, zrozumiał, że tylko życie oparte na Bogu, Jego przykazaniach ma prawdziwy sens swego istnienia.

     Wakacje - to czas SPOTKAŃ z LUDŹMI. Maryjo, ucz nas naśladować Ciebie w dobroci, miłości, życzliwości dla innych. Pamiętajmy, że wszystkie drogi, które prowadzą do ludzi - prowadzą do samego Boga. I niech one będą błogosławione.

    Niech będą błogosławione wszystkie drogi,
    proste, krzywe i dookolne, jeśli prowadzą do Ciebie...
    Połóż dłoń na człowieczej trzcinie
    i dotknięciem palców obudź w niej
    muzykę nowego życia - Boże!
(Roman Brandstaetter)

 


 

MATKA BOŻA WZYWA NAS

Oto niektóre prośby Pani z FatimyMódlcie się wiele.
Najświętsze Serce Jezusa i Maryi chcą wam okazać miłosierdzie.
Ofiarujcie zawsze Bogu Najwyższemu wasze modlitwy i ofiary.

Módlcie się i umartwiajcie w intencji grzeszników. Wiele dusz idzie do piekła, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.

Przyjdę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty.

Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata.

Wreszcie Moje Niepokalane Serce zatryumfuje!


 


 

PRAKTYKA NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Drodzy nasi Przyjaciele!

(...)

W Przesłaniu Fatimskim znajduje się prośba Matki Najświętszej, dotycząca nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. W dniu 10 grudnia 1925 r. Maryja objawiła się Łucji z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone Serce. Maryja wówczas powiedziała:

„Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa wciąż na nowo ranią. Przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden Różaniec i przez 15 minut rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćczynienia”.


WYJAŚNIENIE

Dlaczego 5 sobót wynagradzających?

     Chodzi o 5 rodzajów zniewag, którymi ludzie obrażają Niepokalane Serce Maryi.
Oto one:
1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu
2. Obelgi przeciw Jej Dziewictwu
3. Obelgi przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu
4. Obelgi, obojętność, wzgarda, a nawet nienawiść, które chce się wpoić w serca dzieci
5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach


ELEMENTY NABOŻEŃSTWA


1. Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca (może być dzień, dwa wcześniej)
2. Komunia Św. w pierwszą sobotę miesiąca, z intencją wynagradzającą
3. Różaniec wynagradzający – należy odmówić jedną część Różańca
4. Piętnastominutowe rozmyślanie nad jedną częścią z tajemnic Różańca lub wszystkimi.

Anna Jenke, praktykowała nabożeństwo 5-ciu sobót miesiąca; nazywała je „Sobótkami”. Do tego przynaglała ją miłość do Matki Najświętszej i troska o losy świata. Żyła w czasach wojującego ateizmu i widziała jego skutki. Trwały wówczas prześladowania za wiarę, a światu zagrażała wojna. Anna czuła nadchodzącą karę Bożą, dlatego Ona jak i grupa modlitewna, którą zorganizowała – praktykowały to nabożeństwo.
    
Po odejściu Anny do wieczności, Jej przyjaciele nie pozwolili, by „Głos z Fatimy”, przebijający się przez wierną Czcicielkę Matki Najświętszej Annę Jenke - umilkł. Dlatego Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke kontynuuje „Sobótki”, zachęcając do tej praktyki nowych ludzi. Niech potęguje się w nas gorliwość w ratowaniu świata, przez żarliwie modlitwy, zwłaszcza przez Różaniec, pokutę i dobre uczynki. Ten duchowy dar składajmy na ręce MATKI BOŻEJ - PANI FATIMSKIEJ, z prośbą, by go zaniosła przed Boga Tron.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica
s. Bernadeta

 

 


  • "Sobótki"
  • Archiwum "Sobótek"

    Powrót do Strony Głównej