"SOBÓTKA"

 

Pierwsza sobota czerwca 2018 r.

Wsłuchujmy się w Głos z Fatimy 

Intencja ogólna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowania drugiego człowieka w jego odmienności.
ROZWAŻANIE:

CZERWIEC. Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi niech będzie punktem centralnym naszych rozważań czerwcowych. Rozbrzmiewają dziś wezwania z litanii: Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają… Serce Jezusa, źródło życia i świętości… Wpatrujmy się w to Serce, które nas bezgranicznie ukochało, które dało się umęczyć i na koniec przebić włócznią. Serce, które pozostało z nami na zawsze w milczącej Hostii. O, mój Jezu w Hostii skryty – na kolanach wielbię Cię. Wielbię Cię, kocham Cię, choć nasze serca zimne są, przecież o Jezu, kochać Cię chcą. Kochać Cię chcą za to, że ponad XX wieków jesteś z nami. W uroczystość Bożego Ciała, ulicami miast i wsi podążała cała Polska, by oddać publicznie największą cześć i dziękczynienie Jezusowi, który jest Bogiem Wszechmocnym, a ukrytym pod postacią małej Hostii, o której Sł. Boża Anna Jenke powie: Biała Hostia … Taka maleńka, a przecież to wszystko zawisło od Niej.

     Pan Jezus przyjął słabe ludzkie serce, by być z nami, by zapłakać gdy my płaczemy, jak zapłakał po śmierci Łazarza, by być z nami wtedy, gdy czasem przez grzech odchodzimy od Niego; On czeka na nasz powrót. Cieszy się każdym naszym sukcesem, a smuci niepowodzeniem. To Serce nas wzrusza, Ono nas nieustannie kocha i wsłuchuje się w nasze prośby:
    Panie, wszystkich ludów i narodów
    Pochyl się nad światem
    Ulecz chore umysły i serca kamienne
    Daj światu łaskę Pokoju
    Przynieś ukojenie chorym na nienawiść
    I na brak Miłości
    Daj łaskę żalu gdyśmy zawinili
    I aby uśmiech zakwitał na twarzach
    Pokornie prosimy … Amen.
(L. Tomkiewicz)
Najbliżej Najświętszego Serca Jezusa jest Niepokalana Matka. Pozdrawiajmy z miłością Jej Niepokalane Serce przez Ducha Świętego hojnie łaskami napełnione, Serce kochające wszystkich ludzi, a doznające od wielu niewdzięczności. Serce pełne miłosierdzia dla błądzących i grzeszników.

     Niedawno przeżywaliśmy uroczystość Zesłanie Ducha Świętego. Byliśmy wtedy z Tobą, Matko na modlitwie i otwieraliśmy nasze serca na dary Ducha Świętego. Nasz czas spędzamy z Tobą i przy Tobie, odmierzając go Różańcem świętym. Wsłuchujemy się w Twój Głos – Pani z Fatimy, Twoje prośby wprowadzamy w życie. Cieszymy się, że w 101 rocznicę Twoich Objawień, 13 maja zamieszkałaś już jako w Narodowym Sanktuarium na Krzeptówkach. Twoja obecność na polskiej ziemi, przez to wydarzenie, stała się mocniejsza. Stamtąd, spod Giewontu, spójrz miłościwym okiem na nasz Naród i nie pozwól, by odchodził od Boga, lekceważył Boskie przykazania, pozwalał na zabijanie nienarodzonych dzieci. Jako Matka, bolejesz nad nieprawością swoich dzieci, jednakże mimo tych słabości - pragniesz wszystkich przygarnąć do siebie, przytulić do swego Serca i uczynić nas godnym Narodem, szlachetnym i boskim.

     Prosimy, Cię Matko - przemień nasze serca, módl się za nami. Nie pamiętaj nam, że czasem odchodziliśmy za daleko od Ciebie, nie ufali w Twoją macierzyńską dobroć. Przepraszamy Cię za to. Modlitwą, słowem i czynem chcemy wynagradzać Ci Ukochana Matko za nasze grzechy i grzechy całego świata, które boleśnie ranią Twoje Niepokalane Serce. Chcemy na co dzień przeżywać Boga, być blisko Ciebie i z żarliwością ducha prosić o wiele łask dla Kościoła św., naszej Ojczyzny, by w niej zaistniała współpraca i jedność wszystkich Polaków, zjednoczonych pod Twoim Błękitnym Sztandarem.

 


 

MATKA BOŻA WZYWA NAS

Oto niektóre prośby Pani z FatimyMódlcie się wiele.
Najświętsze Serce Jezusa i Maryi chcą wam okazać miłosierdzie.
Ofiarujcie zawsze Bogu Najwyższemu wasze modlitwy i ofiary.

Módlcie się i umartwiajcie w intencji grzeszników. Wiele dusz idzie do piekła, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.

Przyjdę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty.

Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata.

Wreszcie Moje Niepokalane Serce zatryumfuje!


 


 

PRAKTYKA NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Drodzy nasi Przyjaciele!

(...)

W Przesłaniu Fatimskim znajduje się prośba Matki Najświętszej, dotycząca nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. W dniu 10 grudnia 1925 r. Maryja objawiła się Łucji z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone Serce. Maryja wówczas powiedziała:

„Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa wciąż na nowo ranią. Przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden Różaniec i przez 15 minut rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćczynienia”.


WYJAŚNIENIE

Dlaczego 5 sobót wynagradzających?

     Chodzi o 5 rodzajów zniewag, którymi ludzie obrażają Niepokalane Serce Maryi.
Oto one:
1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu
2. Obelgi przeciw Jej Dziewictwu
3. Obelgi przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu
4. Obelgi, obojętność, wzgarda, a nawet nienawiść, które chce się wpoić w serca dzieci
5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach


ELEMENTY NABOŻEŃSTWA


1. Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca (może być dzień, dwa wcześniej)
2. Komunia Św. w pierwszą sobotę miesiąca, z intencją wynagradzającą
3. Różaniec wynagradzający – należy odmówić jedną część Różańca
4. Piętnastominutowe rozmyślanie nad jedną częścią z tajemnic Różańca lub wszystkimi.

Anna Jenke, praktykowała nabożeństwo 5-ciu sobót miesiąca; nazywała je „Sobótkami”. Do tego przynaglała ją miłość do Matki Najświętszej i troska o losy świata. Żyła w czasach wojującego ateizmu i widziała jego skutki. Trwały wówczas prześladowania za wiarę, a światu zagrażała wojna. Anna czuła nadchodzącą karę Bożą, dlatego Ona jak i grupa modlitewna, którą zorganizowała – praktykowały to nabożeństwo.
    
Po odejściu Anny do wieczności, Jej przyjaciele nie pozwolili, by „Głos z Fatimy”, przebijający się przez wierną Czcicielkę Matki Najświętszej Annę Jenke - umilkł. Dlatego Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke kontynuuje „Sobótki”, zachęcając do tej praktyki nowych ludzi. Niech potęguje się w nas gorliwość w ratowaniu świata, przez żarliwie modlitwy, zwłaszcza przez Różaniec, pokutę i dobre uczynki. Ten duchowy dar składajmy na ręce MATKI BOŻEJ - PANI FATIMSKIEJ, z prośbą, by go zaniosła przed Boga Tron.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica
s. Bernadeta

 

 


  • "Sobótki"
  • Archiwum "Sobótek"

    Powrót do Strony Głównej