"SOBÓTKA"

 

Pierwsza sobota kwietnia 2018 r.

Wsłuchujmy się w Głos z FatimyIntencja ogólna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.
ROZWAŻANIE:

KWIECIEŃ. Zwycięzca śmierci, piekła i szatana - wciąż nam brzmią w uszach radosne tony pieśni wielkanocnej. Przeżywamy ten cudowny, jedyny dzień Zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Przeżywamy go w atmosferze radości i wdzięczności Jezusowi za dzieło odkupienia. Dziękujmy też Matce Zbawiciela za Jej udział w tym dziele, bowiem razem ze swoim Synem cierpiała i towarzyszyła Mu do końca w drodze krzyżowej. To dla Niej również jest dzień wesela. Ciesz się Królowo Anielska - wesel się Pani Niebieska – a my z Tobą radujemy się, Najukochańsza nasza Matko.

     Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest kluczem do zrozumienia całego Jego życia i fundamentem naszej wiary. Wszystkie prawdy, nawet najbardziej niedostępne dla umysłu ludzkiego, znajdują swoje uzasadnienie w fakcie Zmartwychwstania. Chrystus przez swoje Zmartwychwstanie potwierdził, że jest Bogiem, a nasze życie odnalazło swój sens. Ta prawda jest treścią naszej wiary.

     Najpiękniejszym przeżywaniem radości wielkanocnej - to przyjęcie Jezusa do swego serca w Eucharystii. Prośmy Go jak uczniowie idący do Emaus; zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi. Może to będzie „wieczór” zbliżającego się końca naszego cierpienia, może niebezpiecznej sytuacji, a może końca życia? W każdym czasie, prośmy Pana, by dał nam łaskę głodu Najświętszego Chleba. By dał tę łaskę tym braciom, którzy o to jeszcze nie proszą, którzy nie rozpoznali Jezusa, bowiem wzrok ich przyćmił nienasycony głód pieniędzy, władzy, rozwiązłości. Prośmy również dla tych, którzy świadomie usuwają Boga ze swego życia, aby i oni uwierzyli w Zmartwychwstałego Pana, Który umarł za nas wszystkich, abyśmy mogli żyć w wiecznej szczęśliwości. Mamy powód do wielkiej radości. Jest radość z tego, że każda Boża sprawa jest zwycięska, że Pan Jezus nigdy nie zawiedzie, niezależnie od tego, co nas spotyka, że jesteśmy z Bogiem Miłości.

     W naszych rozważaniach skupmy się dziś przy Bożym Miłosierdziu. Bóg okazuje nam swoje Miłosierdzie nieustannie, przez cały rok, przez całe życie i wieczność. Ale w objawieniu św. Faustynie Pan Jezus powiedział o szczególnym uczczeniu Miłosierdzia Bożego w pierwszą Niedzielę po Wielkanocy. Pamiętamy o tym. Mamy to wyryte w naszych sercach, a o godzinie 15.00 stawiamy się przy Najświętszym Sercu Jezusa, z którego wypływają zdroje łask i błagamy Boga Ojca: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Istnieje nieprzerwane wołanie o miłosierdzie Boże ludzi na całej ziemi, w najróżnorodniejszych językach.

     Lud chrześcijański zawsze wiedział, że do Boga najłatwiej można dotrzeć przez Matkę Najświętszą, wszak doświadczał Jej łask i wstawiennictwa u Boga. Dlatego nazywał Ją Pośredniczką Łask, Wszechmocy Błagająca, Matką Miłosierdzia i zawsze znajdował w Niej pomoc. Ona zawsze prowadzi do Chrystusa, który jest dla nas niewyczerpanym źródłem miłosierdzia. Jej Niepokalane Serce jest otwarte w każdy czas, samo szuka i wzywa nas. Wzywa nas do modlitwy o nawrócenie grzeszników, o pokój na świecie, o przestrzeganie Bożych praw przez nas wszystkich. Wszyscy bowiem upadamy, bo jesteśmy zranieni grzechem pierworodnym, ale Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu jest gotów nam przebaczyć wszystkie grzechy, jeśli tylko obmyjemy je żalem skruchy i postanowieniem poprawy. W Godzinie Miłosierdzia zatopmy się w Bożym miłosierdziu i zacznijmy od nowa żyć pięknie i w miłości. Nasza Najukochańsza Matka poprowadzi nas do tych miejsc, do tych ludzi gdzie czeka Bóg ze swoim Miłosierdziem.

Jezu, ufam Tobie, choćby zwątpił świat

 


 

MATKA BOŻA WZYWA NAS

Oto niektóre prośby Pani z FatimyMódlcie się wiele.
Najświętsze Serce Jezusa i Maryi chcą wam okazać miłosierdzie.
Ofiarujcie zawsze Bogu Najwyższemu wasze modlitwy i ofiary.

Módlcie się i umartwiajcie w intencji grzeszników. Wiele dusz idzie do piekła, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.

Przyjdę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty.

Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata.

Wreszcie Moje Niepokalane Serce zatryumfuje!


 


 

PRAKTYKA NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Drodzy nasi Przyjaciele!

(...)

W Przesłaniu Fatimskim znajduje się prośba Matki Najświętszej, dotycząca nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. W dniu 10 grudnia 1925 r. Maryja objawiła się Łucji z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone Serce. Maryja wówczas powiedziała:

„Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa wciąż na nowo ranią. Przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden Różaniec i przez 15 minut rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćczynienia”.


WYJAŚNIENIE

Dlaczego 5 sobót wynagradzających?

     Chodzi o 5 rodzajów zniewag, którymi ludzie obrażają Niepokalane Serce Maryi.
Oto one:
1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu
2. Obelgi przeciw Jej Dziewictwu
3. Obelgi przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu
4. Obelgi, obojętność, wzgarda, a nawet nienawiść, które chce się wpoić w serca dzieci
5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach


ELEMENTY NABOŻEŃSTWA


1. Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca (może być dzień, dwa wcześniej)
2. Komunia Św. w pierwszą sobotę miesiąca, z intencją wynagradzającą
3. Różaniec wynagradzający – należy odmówić jedną część Różańca
4. Piętnastominutowe rozmyślanie nad jedną częścią z tajemnic Różańca lub wszystkimi.

Anna Jenke, praktykowała nabożeństwo 5-ciu sobót miesiąca; nazywała je „Sobótkami”. Do tego przynaglała ją miłość do Matki Najświętszej i troska o losy świata. Żyła w czasach wojującego ateizmu i widziała jego skutki. Trwały wówczas prześladowania za wiarę, a światu zagrażała wojna. Anna czuła nadchodzącą karę Bożą, dlatego Ona jak i grupa modlitewna, którą zorganizowała – praktykowały to nabożeństwo.
    
Po odejściu Anny do wieczności, Jej przyjaciele nie pozwolili, by „Głos z Fatimy”, przebijający się przez wierną Czcicielkę Matki Najświętszej Annę Jenke - umilkł. Dlatego Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke kontynuuje „Sobótki”, zachęcając do tej praktyki nowych ludzi. Niech potęguje się w nas gorliwość w ratowaniu świata, przez żarliwie modlitwy, zwłaszcza przez Różaniec, pokutę i dobre uczynki. Ten duchowy dar składajmy na ręce MATKI BOŻEJ - PANI FATIMSKIEJ, z prośbą, by go zaniosła przed Boga Tron.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica
s. Bernadeta

 

 


  • "Sobótki"
  • Archiwum "Sobótek"

    Powrót do Strony Głównej