"SOBÓTKA"

 

Pierwsza sobota lutego 2018 r.

Wsłuchujmy się w Głos z FatimyInt. ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.
ROZWAŻANIE:

LUTY. W miesiącu tym rozpoczniemy naszą wędrówkę z Jezusem po Jego Drodze Krzyżowej. Towarzyszyć nam będzie Matka Jezusowa, jak kiedyś towarzyszyła swojemu Synowi aż po Golgotę. Drogę tę będzie nam rozświetlało Światło Ducha Świętego, by była ona dla nas jasna, zdecydowana, bez kompromisu z tymi, co zechcą zawracać nas z tej drogi, ukazując miraże lepszej drogi, gładkiej, bez cierni. Duch Święty nas wszystkiego nauczy. Wyposażeni w Jego dary: Mądrości, Rozumu, Umiejętności, Rady, Męstwa, Pobożności i Bojaźni Bożej – zrozumiemy ducha tajemnic wiary świętej, zrozumiemy sens naszego życia okupionego Męką i Śmiercią Chrystusa na Krzyżu. By tę prawdę zbliżyć, odświeżyć, Kościół św. ogłosił rok 2018 – Rokiem Ducha Świętego. Jest to też sygnał, że zbyt daleko odeszliśmy od współdziałania z Duchem Świętym, że za bardzo liczymy tylko na samych siebie. Zadufani we własne sprawności, umiejętności, w nieposkromionej pysze – zapominamy, że sprawcą wszelkiego dobra jest Wszechmoc Boga Ducha Świętego, Który ożywia nasze życie, oświeca i uświęca.

Wzorem otwarcia się na działanie Ducha Świętego jest dla nas Maryja, która, począwszy od Wcielenia Syna Bożego, Nawiedzenie św. Elżbiety i we wszystkich innych tajemnicach związanych ze swoim życiem ziemskim i Jej Syna – była wierna natchnieniom Boskiej Osoby Ducha Świętego. W wyjątkowy sposób, wraz z Apostołami, uczestniczyła w wydarzeniu Zesłania Ducha Świętego w dniu Zielonych Świąt, skutkiem czego nastąpiła przemiana Apostołów z ludzi zalęknionych – w ludzi odważnych, głoszących Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Dawali oni świadectwo prawdzie, walcząc o Boże sprawy do końca, aż do męczeństwa. Dzięki działaniu Ducha Świętego widzimy u nich wielki entuzjazm wiary, miłość żarliwą i odwagę w głoszeniu prawdy o Chrystusie.

     Nasuwa się pytanie, jakie są nasze relacje z Duchem Świętym? W ciszy otwórzmy nasze biedna serca? Może są już zbyt wyziębione, osamotnione, opuszczone… Otwórzmy je na nowo przed źródłem Życia i Świętości. Nie wstydźmy się naszej słabości, małości, ocenę zostawmy nie ludziom, ale Bogu samemu. Całą naszą nieudolność zatopmy w Boskim Miłosierdziu. I z ufnością oczekujmy darów Ducha Świętego, który jak ongiś z powiewem wichru niech przyjdzie zapali w naszych sercach ogień miłości, pokrzepi w cierpieniu, Niech przyjdzie w płomieniach ognia do ogromnej świątyni świata i poprowadzi ten świat do pełni Mądrości, do uwierzenia, że Panem Nieba i Ziemi jest Bóg w Trójcy Przenajświętszej. Niech narody pojmą, że bez Boga świat idzie ku zatraceniu. Wszystkim nam potrzebny jest Duch Święty, byśmy odważnie odpierali ataki bezbożnych ideologii i bronili świętej wiary wszędzie, gdzie się znajdujemy: w pracy, szkole, urzędach, miejscach publicznych. Byśmy nie ulegali „fałszywym prorokom”, ukazujących lepszy świat bez Boga, bez Przykazań.

     W naszej ziemskiej wędrówce idźmy z naszą Najświętszą Matką. Z Nią nigdy nie zbłądzimy, jesteśmy tego pewni. Prośmy Ją dziś, by nam pozwoliła iść ze sobą Drogą Krzyżową Boskiego Jej Syna, byśmy na tej Drodze zrozumieli czym jest Ukrzyżowana Miłość, byśmy umiłowali Boga, dlatego, że jest Bogiem. Prośmy o to Ducha Świętego:

Przyjdź Duchu Święty, wszechmocny Ożywicielu, Boże Miłości. O Duchu Święty, któryś napełnił łaską Dziewicę Maryję, któryś cudownie przemienił serca Apostołów, któryś obdarzył Męczenników przedziwnym heroizmem, przyjdź, aby nas uświęcić. Oświeć nasz umysł, umocnij naszą wolę, oczyść nasze sumienie, sprostuj nasze sądy, zapal nasze serca i nie dozwól byśmy kiedy sprzeciwili się Twoim natchnieniom. Amen.

 


 

MATKA BOŻA WZYWA NAS

Oto niektóre prośby Pani z FatimyMódlcie się wiele.
Najświętsze Serce Jezusa i Maryi chcą wam okazać miłosierdzie.
Ofiarujcie zawsze Bogu Najwyższemu wasze modlitwy i ofiary.

Módlcie się i umartwiajcie w intencji grzeszników. Wiele dusz idzie do piekła, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.

Przyjdę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty.

Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata.

Wreszcie Moje Niepokalane Serce zatryumfuje!


 


 

PRAKTYKA NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Drodzy nasi Przyjaciele!

(...)

W Przesłaniu Fatimskim znajduje się prośba Matki Najświętszej, dotycząca nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. W dniu 10 grudnia 1925 r. Maryja objawiła się Łucji z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone Serce. Maryja wówczas powiedziała:

„Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa wciąż na nowo ranią. Przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden Różaniec i przez 15 minut rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćczynienia”.


WYJAŚNIENIE

Dlaczego 5 sobót wynagradzających?

     Chodzi o 5 rodzajów zniewag, którymi ludzie obrażają Niepokalane Serce Maryi.
Oto one:
1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu
2. Obelgi przeciw Jej Dziewictwu
3. Obelgi przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu
4. Obelgi, obojętność, wzgarda, a nawet nienawiść, które chce się wpoić w serca dzieci
5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach


ELEMENTY NABOŻEŃSTWA


1. Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca (może być dzień, dwa wcześniej)
2. Komunia Św. w pierwszą sobotę miesiąca, z intencją wynagradzającą
3. Różaniec wynagradzający – należy odmówić jedną część Różańca
4. Piętnastominutowe rozmyślanie nad jedną częścią z tajemnic Różańca lub wszystkimi.

Anna Jenke, praktykowała nabożeństwo 5-ciu sobót miesiąca; nazywała je „Sobótkami”. Do tego przynaglała ją miłość do Matki Najświętszej i troska o losy świata. Żyła w czasach wojującego ateizmu i widziała jego skutki. Trwały wówczas prześladowania za wiarę, a światu zagrażała wojna. Anna czuła nadchodzącą karę Bożą, dlatego Ona jak i grupa modlitewna, którą zorganizowała – praktykowały to nabożeństwo.
    
Po odejściu Anny do wieczności, Jej przyjaciele nie pozwolili, by „Głos z Fatimy”, przebijający się przez wierną Czcicielkę Matki Najświętszej Annę Jenke - umilkł. Dlatego Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke kontynuuje „Sobótki”, zachęcając do tej praktyki nowych ludzi. Niech potęguje się w nas gorliwość w ratowaniu świata, przez żarliwie modlitwy, zwłaszcza przez Różaniec, pokutę i dobre uczynki. Ten duchowy dar składajmy na ręce MATKI BOŻEJ - PANI FATIMSKIEJ, z prośbą, by go zaniosła przed Boga Tron.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica
s. Bernadeta

 

 


  • "Sobótki"
  • Archiwum "Sobótek"

    Powrót do Strony Głównej