"SOBÓTKA"

 

Pierwsza sobota sierpnia 2017 r.

Wsłuchujmy się w Głos z Fatimy

ROZWAŻANIE:

SIERPIEŃ – miesiąc bogaty w święta maryjne, bogaty też w piękno wszechświata. To piękno Pan Bóg stworzył po to, by człowiek mógł się zachwycać, kontemplować i wielbić Boga-Stwórcę. Przypatrzcie się liliom polnym (Mt 6,28) – mówi Pan Jezus; wyglądają pięknie i nazywają się „lilie królewskie”. Trzeba by nam się zachwycać urodą świata i mądrością jego praw, również grozą gwiazd i kosmosu. I pomyśleć jakże mała jest twórczość ludzka – nawet genialna – wobec twórczości Pana Boga…

     W ten piękny świat włączona jest MARYJA, którą czcimy gorącymi sercami, również słowami poezji:
             Od Jutrzenki Ty jesteś piękniejsza, blaskiem swoim napełniasz nam ziemię.
             Piękna Tyś jest jak słońce, jasna nad blask księżyca.
             Gwiazdy zaś najpiękniejsze, nie są tak piękne jak Mario, Ty.

     Ziemia ubrana kobiercami kwiatów, ziół, łąk i złocistych pól – czci i hołd oddaje Królowej Anielskiej, Królowej świata, Królowej Wniebowziętej. Dziś Jej dzieci, zalęknione i zatroskane o swoją przyszłość, stojące wobec wielkich zagrożeń – zwracają się do Niej po ratunek; Idźmy tulmy się jak dziatki do Serca Maryi Matki – bo dookoła jest niebezpiecznie i proszą: Matko Cudownej Przemiany – przemień zatwardziałe, nienawistne serca i przyprowadź je do Boga. My chcemy Boga! – wołał prezydent USA, wszak bez Boga pogrążymy się w coraz głębszym chaosie i nieszczęściu. Bez Boga nie ma życia…

     Posłuchajmy, co mówiła Matka Boża do dzieci w Fatimie w miesiącu sierpniu 1917 r. Prosiła nadal o odmawianie codziennie Różańca. Zapowiedziała też, że w październiku uczyni „cud słońca”, aby wszyscy uwierzyli w prawdziwość objawień. Na zakończenie powiedziała: Módlcie się, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował.

     To wezwanie skierowane jest również do nas. Największym nieszczęściem jest potępienie dusz. Jak bardzo nieszczęśliwi są ci, którzy odrzucają Boga, wręcz – walczą z Nim, a tym samym skazują się na potępienie. A przecież, życie ludzkie jest zbyt krótkie, by nim lekko szafować, a czeka nas wieczność. Módlmy się, by Matka Boża, Wniebowzięta, pełna chwały, Matka Bożego Syna, Tarcza i Obrona Narodu Polskiego – wyciszyła w naszej Ojczyźnie zbuntowanych ludzi przeciw Bogu i rozjaśniła ciemności ogarniające ich dusze, byśmy wszyscy stanowili jedno i wspólnie cieszyli się wolnością.

     O tę wolność przez lata walczyli nasi ojcowie. Sierpień przywołuje na pamięć „Cud nad Wisłą”, ( powstrzymanie ekspansji bezbożnego bolszewizmu), wspominamy również Powstanie Warszawskie. Wszędzie tam, wolność krzyżami się mierzyła. A dziś? Dziś mamy wolność, więc o co walczymy? Czego się domagamy? My chcemy Boga, Panno Święta… Chcemy zachować wiarę, czystość obyczajów, poszanowania życia od poczęcia aż po naturalną śmierć, chcemy prawdy i sprawiedliwości w każdej dziedzinie życia. To są wartości bez których nie podobna normalnie żyć. Modlitwą umacniajmy Prezydenta RP i Rząd, by twardo stali na straży wszystkich praw, wypływających z Bożego prawa.

     Jesteśmy w przededniu Święta Przemienienia Pańskiego, oddajmy siebie, Kościół, losy naszej Ojczyzny i losy całego świata Matce Bożej – Pani Fatimy, by uratowała nas od nieszczęść doczesnych i wiecznych, by wyprosiła u Swego Syna przemianę serc swoich dzieci, nawrócenie grzeszników i by nastał pokój na świecie.
             Rozpalmy ogniska czuwania, by lepiej i więcej się modlić.
             Różańcem jak wstęgą błękitną opaszmy całą ziemię.
             Więcej się módlmy, lepiej pracujmy i ufajmy Matce Bożej – Pani Fatimy.

     Niech to będzie nasz plan strategiczny na miesiąc sierpień.

 


 

MATKA BOŻA WZYWA NAS

Oto niektóre prośby Pani z FatimyMódlcie się wiele.
Najświętsze Serce Jezusa i Maryi chcą wam okazać miłosierdzie.
Ofiarujcie zawsze Bogu Najwyższemu wasze modlitwy i ofiary.

Módlcie się i umartwiajcie w intencji grzeszników. Wiele dusz idzie do piekła, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.

Przyjdę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię św. wynagradzającą w pierwsze soboty.

Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata.

Wreszcie Moje Niepokalane Serce zatryumfuje!


 


 

PRAKTYKA NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

Drodzy nasi Przyjaciele!

Trwa Wielka Nowenna do Matki Bożej przed stuleciem Jej Objawień w Fatimie. Dobrze będzie przypomnieć sobie Przesłanie Fatimskie; co Matka Najświętsza chce nam powiedzieć, o co prosić, zwłaszcza jeśli chodzi o praktykę nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca Dlatego przekazujemy pewne wyjaśnienia.

W Przesłaniu Fatimskim znajduje się prośba Matki Najświętszej, dotycząca nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. W dniu 10 grudnia 1925 r. Maryja objawiła się Łucji z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone Serce. Maryja wówczas powiedziała:

„Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa wciąż na nowo ranią. Przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez 5 miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden Różaniec i przez 15 minut rozmyślanie nad tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćczynienia”.


WYJAŚNIENIE

Dlaczego 5 sobót wynagradzających?

     Chodzi o 5 rodzajów zniewag, którymi ludzie obrażają Niepokalane Serce Maryi.
Oto one:
1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu
2. Obelgi przeciw Jej Dziewictwu
3. Obelgi przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu
4. Obelgi, obojętność, wzgarda, a nawet nienawiść, które chce się wpoić w serca dzieci
5. Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach


ELEMENTY NABOŻEŃSTWA


1. Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca (może być dzień, dwa wcześniej)
2. Komunia Św. w pierwszą sobotę miesiąca, z intencją wynagradzającą
3. Różaniec wynagradzający – należy odmówić jedną część Różańca
4. Piętnastominutowe rozmyślanie nad jedną częścią z tajemnic Różańca lub wszystkimi.

Anna Jenke, praktykowała nabożeństwo 5-ciu sobót miesiąca; nazywała je „Sobótkami”. Do tego przynaglała ją miłość do Matki Najświętszej i troska o losy świata. Żyła w czasach wojującego ateizmu i widziała jego skutki. Trwały wówczas prześladowania za wiarę, a światu zagrażała wojna. Anna czuła nadchodzącą karę Bożą, dlatego Ona jak i grupa modlitewna, którą zorganizowała – praktykowały to nabożeństwo.
    
Po odejściu Anny do wieczności, Jej przyjaciele nie pozwolili, by „Głos z Fatimy”, przebijający się przez wierną Czcicielkę Matki Najświętszej Annę Jenke - umilkł. Dlatego Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke kontynuuje „Sobótki”, zachęcając do tej praktyki nowych ludzi. Niech potęguje się w nas gorliwość w ratowaniu świata, przez żarliwie modlitwy, zwłaszcza przez Różaniec, pokutę i dobre uczynki. Ten duchowy dar składajmy na ręce MATKI BOŻEJ - PANI FATIMSKIEJ, z prośbą, by go zaniosła przed Boga Tron.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica
s. Bernadeta

 

 


  • "Sobótki"
  • Archiwum "Sobótek"

    Powrót do Strony Głównej