"SOBÓTKA"

 

Pierwsza sobota listopada 2010 r.

Wsłuchujmy się w Głos z FatimyIntencje Apostolstwa Modlitwy

O - Aby dzięki wspólnotom chrześcijańskim ofiary narkomanii i innych form uzależnienia znalazły w Zbawicielu siłę do radykalnej odmiany życia.

M - Aby Kościoły Ameryki Łacińskiej kontynuowały swą misję, wiążąc ją z powszechnym zadaniem misyjnym ludu Bożego.ROZWAŻANIE:

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. W ciszy i zadumie stańmy dziś przy Nich i przed naszą Matką - Królową Wszystkich Świętych. Poprośmy, by z nami chwalili Boga w Trójcy Świętej, dziękowali Mu za ogrom łask, które nieustannie spływają na nas i na cały świat za Ich pośrednictwem. Dziękujmy za naszych Patronów i prośmy, by przypominali nam Kazanie na Górze - Słowa Chrystusowego błogosławieństwa. Niech nam dodają sił i odwagi być: miłosiernymi, ubogimi duchem, pokój czyniącymi, będącymi czystego serca... bo do takich należy królestwo Boże. Z uczynków naszych będziemy sądzeniu w dzień Sądu Ostatecznego. Tylko miłość miłosierna będzie zdolna przekroczyć bramy Nieba i przenieść nas w wiekuistą radość i niekończące szczęście.

     W listopadzie w szczególny sposób pamiętajmy o naszych Zmarłych. W gorących modlitwach prośmy, by dostąpili miłosierdzia Bożego. Również prośmy za tych, którzy zginęli w katastrofach samolotowych, samochodowych i w innych okolicznościach. I módlmy się: Od nagłej i niespodziewanej śmierci - zachowaj nas Panie.

     Przeżywając Narodowe Święto Niepodległości (11. XI), prośmy o szczęście wieczne dla tych, którzy niepodległość tę wywalczyli; za żołnierzy z bitewnych pól i miejsc straceń, za tych, którzy pomogli i przypominali, by twierdzą Polski był każdy próg. I sami czuwajmy, bo nie wiemy, w którym dniu Pan przyjdzie. Bądźmy zawsze gotowi na spotkanie z Nim, abyśmy zawsze byli tam, gdzie przygotowano dla nas mieszkań wiele. W świetle tej prawdy uczyńmy nasze życie bogate w dobro, miłość. Do ludzi trzeba iść z duszą bogatą w miłość. Tylko miłością można zwyciężać świat - przypominała tę prawdę Sł. Boża Anna Jenke. To wspaniały program dla wszystkich: dla rządzących państwem, posłów, samorządowców, także dla sędziów, lekarzy, nauczycieli, pisarzy, artystów, robotników, rolników - słowem, dla każdego. Innej alternatywy nie ma. Miłość i tylko miłość stanie przy nas przed Obliczem Jezusa, kiedy On przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Toteż warto dla tej miłości żyć.

     Dziś, trwając przy Niepokalanym Sercu Maryi, przepraszajmy za brak miłości w całym świecie, w naszych sercach. Przepraszajmy i wynagradzajmy za świętokradzkie Komunie Św. - przyjmowanie Pana Jezusa z sercem pełnym nienawiści do drugiego człowieka, za nienawiść do samego Boga, za prześladowanie i zabijanie chrześcijan, za zabijanie bezpośrednio lub pośrednio dzieci nienarodzonych, za obłudną interpretację stosowania in vitro - popierania tej metody zabijania życia i za realizowanie jej, za grzechy rozpusty i wszelkie wynaturzenia, za łamanie przysięgi małżeńskiej, rozbijanie rodzin, za pijaństwo, za szerzących bezbożne ideologie i wprowadzanie ich w życie. To są ciężkie grzechy, które sprowadzają kary Boże na świat. Maryja wstrzymuje karzącą rękę swego Syna i błaga Go o miłosierdzie nad światem. Błagajmy z Nią: Dla Jego Bolesnej Męki, miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Tylko Jezus, przez swoją Mękę i Śmierć na Krzyżu może wybawić ludzkość z nieszczęść doczesnych i wiecznego potępienia. Uobecnienie Jezusowej Ofiary - to każda Msza św. Nic Jej nie zastąpi. Msza Św. - niech stanowi centrum naszego życia. Postanowię: nabożnie uczestniczyć we Mszy Św. w każdą niedzielę i święto, a w miarę możliwości - to częściej. W chorobie, mój udział będzie duchowy, z pomocą może radia czy telewizji. Będzie to najpiękniejszy DAR jako zadośćuczynienie i przebłaganie za grzechy świata i grzechy własne, na uproszenie łaski nawrócenia dla grzeszników i jako dar dla Zmarłych. Z naszego grona odszedł do Pana śp. Wiesław Stec z Rzeszowa, członek TPAJ, człowiek szlachetny, oddany sprawie Bożej. Módlmy się za spokój jego duszy: Dobry Jezu, a nasz Panie - daj mu wieczne spoczywanie.

 


 

PRAKTYKA NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

NASZE ZAANGAŻOWANIE W ORĘDZIE FATIMSKIE
Oto dar jaki możemy złożyć w intencjach wynagradzających
za grzechy świata: modlitwa - różaniec, pokuta, ofiara, świadectwo życia.


WYNAGRADZAJMY
NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

     W ubiegłym roku minęło 90 lat od objawień Matki Bożej w Fatimie. Ich wymowa jest wciąż aktualna. Przed 90-laty sytuacja w świecie była wprost dramatyczna; nienawiść do Boga wciąż rosła, świat brnął w grzechach. A jak jest dziś? Dziś także wrogowie Kościoła i religii nie ustają w walce z Bogiem i z tym co święte. Na potwierdzenie tego, wystarczy spojrzeć co dzieje się w Polsce; bluźnierstwa w liberalnych mediach, poniewieranie kapłanami, wyśmiewanie uczuć religijnych milionów katolików, ataki na Radio Maryja, lekceważenie Boskich przykazań, profanacje, wynaturzenia wszelkiego rodzaju - oto codzienne zjawiska. Aż trudno uwierzyć do czego jest zdolny człowiek, gdy odrzuci Boga.

     Lecz Bóg jest miłością i miłosierdziem, więc zesłał nam Matkę, by ratowała nas i świat cały od zguby i wiecznego potępienia. W Fatimie, za pośrednictwem trojga Pastuszków prosi o nawrócenie do Boga. Przypomina, że jesteśmy odpowiedzialni za losy świata.

     A jaką my damy odpowiedź na prośby Matki Bożej? Musimy się przeciwstawiać złu, krzywdzie, demoralizacji dzieci i młodzieży, a we własnym życiu kierować się uczciwością, szacunkiem dla każdego człowieka, wiernością Bogu i zasadom moralnym. Postawa obojętności na to co dzieje się wokół nas winna być nam obca. Dlatego nie powinno być dla nas obojętne, kto będzie nami rządził, decydował o ważnych sprawach państwa. Pójście do urn wyborczych i głosowanie winno być świadome, a nie bezmyślne lub lekkomyślne. To wszystko jest bardzo ważne. Orędzie Fatimskie wzywa do konkretnych czynów, postaw i zachowań oraz do żarliwej modlitwy.

Ostrzeżenie III tajemnicy

     W 2000 r. został opublikowany tekst III tajemnicy fatimskiej na ujawnienie której czekano wiele lat. W swej treści jest ona krótka i ma charakter jakby proroczej wizji. Po jej opublikowaniu, z ramienia Kościoła wypowiedział się ówczesny Kardynał Ratzinger, który treść tajemnicy wyjaśnił następująco: Anioł z ognistym mieczem stojący po lewej stronie Matki Bożej przypomina podobne obrazy z „Apokalipsy". Przedstawia groźbę sądu wiszącą nad światem. Myśl, że świat może spłonąć w morzu ognia, nie jawi się już bynamniej jako wytwór fantazji: człowiek sam przez swe wynalazki zgotował na siebie ognisty miecz.

     Wyjaśnienie wystarczające, by się przejąć „Głosem" z Fatimy. Skierowany jest on do każdego z nas. Dlatego zatrzymajmy się na chwilę przy życzeniach Matki Bożej, szczególnie przy praktyce pierwszych sobót miesiąca, celem wynagradzania Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy całego świata. Praktyka ta wymaga:

     1. Odprawienia Spowiedzi i przyjęcia Komunii św. wynagradzającej.

     2. Rozważania przez 15 minut jednej z tajemnic różańca św. (lub wszystkich tajemnic)

     3. Odmówienia cząstki różańca św.

Przyjaciele Anny Jenke blisko Pani z Fatimy

     Drogę utorowała nam Anna Jenke - dziś Służebnica Boża. Subtelna jej dusza i wrażliwe serce podążyły za „Głosem z Fatimy". Wzrastała w czasie, gdy głośno mówiono o objawieniach. Następnie przeżyła konsekwencje strasznych grzechów i nieprawości, przed którymi ostrzegała Matka Boża, to jest II wojnę światową. Po jej zakończeniu, Episkopat Polski, w 1946 roku oddał Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi. Ten fakt Anna przeżyła dogłębnie i być może, że już wtedy zrodziła się w niej myśl, by życzenia Matki Najświętszej: praktykę pierwszych sobót miesiąca, realizować w swoim życiu. Była wówczas studentką UJ. A potem jako nauczycielka podjęła się szerszej działalności w tym względzie; założyła nieformalną grupę modlitewną, która zobowiązała się do czuwań modlitewnych w pierwsze soboty miesiąca, rozważań i modlitwy różańcowej w podawanych przez nią intencjach. Rozważania zw. „Sobótkami" pisała sama. Były to czasy ostrego komunizmu, toteż czuwania odbywały się w konspiracji, najpierw wspólnotowe, potem ze względów bezpieczeństwa, praktykę pierwszych sobót odprawiano indywidualnie - z rozważaniem „Sobótek" red. przez Annę,

     W tym roku mija już 40 lat od tamtych czasów. Zaskakujące i pocieszające jest, że nie było przerwy w kontynuacji idei Anny Jenke opartej na Orędziu Fatimskim. Dziś kontynuuje je Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke. W Statucie ma to zapisane jako jedno z pierwszych zadań. Jesteśmy dumni, że nasze stowarzyszenie ma takie zadanie statutowe, które chcemy wypełniać jak najlepiej.

Praktyka pierwszych sobót w Towarzystwie - przykłady

     Rozważania tzw. „Sobótki" są rozsyłane każdego miesiąca do wszystkich członków Towarzystwa, sympatyków i osób zainteresowanych. Pośredniczą w tym przewodniczące „Kół" TPAJ, które przekazują teksty osobom w swoim gronie i innym. A oto kilka przykładów, obrazujących praktykę pierwszych sobót w naszych środowiskach.

     Rzeszów: - Przew. Anna Pałka

     Anna Pałka była uczennicą prof. Anny Jenke. Toteż od początku jest bardzo oddana sprawie. W swoim gronie ma również uczennice Anny, ale nie tylko; są też i inne osoby. W I sobotę wszyscy gromadzą się w kościele Ojców Bernardynów. O godz. 9.00 - biorą udział we Mszy Św. z przyjęciem Komunii św. i wysłuchaniem rozważań kapłana. Po Mszy Św. udają się do salki, gdzie rozważają przez 15 minut treści podane w „Sobótce", odmawiają różaniec, dodając jeszcze własne intencje. Po części modlitewnej - są rozmowy; dzielenie się wiadomościami na bieżąco. Jeśli to jest okres świąt - to składają sobie życzenia, przebywając ze sobą przez jakiś czas w świątecznym nastroju. Bycie razem daje dużo radości.

     Świdnica Śl. - Przew. Edwarda Mikuła

     Świdnica główny nacisk położyła na modlitwę. Tam członkowie TPAJ codziennie odmawiają wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele, gdzie znajduje się Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu, a po Koronce różaniec w różnych intencjach. W I sobotę miesiąca, do codziennych modlitw, dodają praktykę nabożeństwa jak podano wyżej. Oprócz tego, co jakiś czas, urządzają tzw. Jerycha Różańcowe - czuwania modlitewne za Kościół, Ojczyznę i w różnych intencjach.

     Radymno: - Przew. Maria Siara

     Praktyka I sobót w Radymnie odbywa się wspólnotowo. Najpierw w kościele wszyscy uczestniczą we Mszy Św., a potem w sali, z udziałem kapłana (Opiekuna Koła) odbywają się modlitwy; rozważania tekstów z „Sobótki", do tego jeszcze dochodzi Słowo kapłana. Po modlitwie odbywają się rozmowy na bieżące tematy. Oprócz spotkania wspólnotowego, Przewodnicząca rozdaje teksty „Sobótek" wielu osobom do rozważań indywidualnie.

     Tomaszów Lub.: - Przew. Janina Drzewosz

     W Tomaszowie Lub., podobnie jak w Świdnicy - zebrani modlą się w kaplicy publicznej, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a w I soboty rozważają teksty „Sobótki" jak jest zalecane. Modlitwom zasadniczo przewodniczy Janina Drzewosz.

     Dla orientacji, podaliśmy kilka przykładów jak wygląda praktyka I sobót miesiąca, realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke w niektórych miejscowościach.

Praktyka indywidualna

     Inną formą praktyk pierwszosobotnich - to modlitwy indywidualne z pomocą tekstów „Sobótek", otrzymywanych z Jarosławia na każdy miesiąc. Jeśli nie ma możliwości na wspólne spotkanie modlitewne, to i ta forma jest dobra, byleby tylko być blisko Matki Najśw. i przez rozważania modlitewne, różaniec, pokutę, ofiary wynagradzać Jej Niepokalanemu Sercu za własne grzechy i grzechy całego świata. „Sobótki" otrzymują ludzie mieszkający w różnych częściach Polski. Jest ich dużo, ale mogłoby być więcej. Są i tacy, którzy po otrzymaniu „Sobótki", kserują i podają dalej wśród swoich znajomych. W ten sposób powstają coraz szersze kręgi osób modlących się.

     Mamy nadzieję, że dzięki modlitwom całych rzesz ludzi Matka Najświętsza wyprosi u Boga pokój na świecie, uchroni od nieszczęść, zdepcze głowę węża, wyprosi grzesznikom łaskę nawrócenia i zbawienie. Wówczas zatryumfuje Jej Niepokalane Serce, o czym powiedziała Pastuszkom z Fatimy.

s. Bernadeta Lipian    

 

 

Niepokalana wzywa do nawrócenia

Ważą się losy świata. Zło odnosi trymf, a największy wtedy, gdy dobrzy ludzie zachowują postawę bierną. Maryja, Niepokalana, która swoją stopą depcze głowę węża, wzywa, błaga ludzi o nawrócenie z drogi grzechu przez pokutę, post, modlitwę, Spowiedź, Komunię Św., dobre uczynki. Czyni to w Lourdes, Fatimie, Syrakuzach i w wielu innych miejscach świata. Jako ratunek podaje Różaniec św.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8 XII 2007 r. Ojciec Święty Benedykt XVI otworzy Jubileusz: 150-lecie Objawień się Niepokalanej w Lourdes. Obchody jubileuszowe trwać będą do 8 XII 1958 r.

Będzie to sposobny czas do odnowienia naszej gorliwości w służbie Bogu i ludziom, z pomocą Maryi - Matki naszej i Matki Kościoła. Będzie to również czas głębszego zastanowienia się nad Orędziem Fatimskim i ożywieniem praktyki Pierwszych Sobót miesiąca. Niżej przypominamy o warunkach tej praktyki.

 

Wyjaśnienie:

       Dlaczego pięć sobót wynagradzających?
       Chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi.

 1. obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
 2. przeciw Jej Dziewictwu,
 3. przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
 4. obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec Niepokalanej Matki,
 5. bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

 

Elementy nabożeństwa

 1. Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca
  Przed spowiedzią należałoby zrobić rachunek sumienia, biorąc pod uwagę swoje postępowanie w świetle tego, co obraża Niepokalane Serce Maryi. Zalecane jest odprawić spowiedź w pierwszą sobotę lub kilka dni wcześniej, w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag wobec Niepokalanego Serca Maryi. Można wzbudzić intencję podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia.

 2. Komunia Święta w pierwszą sobotę miesiąca w sobotę
  Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą.

 3. Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca
  Należy odmówić jedną część Różańca czyli pięć wybranych tajemnic.
  Po każdym „dziesiątku" należy odmówić następującą modlitwę:

  O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
  zachowaj nas od ognia piekielnego,
  zaprowadź wszystkie dusze do nieba
  i pomóż szczególnie tym,
  którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.


 4. Piętnastominutowe rozmyślanie nad piętnastoma tajemnicami różańcowymi w pierwsze soboty miesiąca.


 5. Módlmy się, by nasza polska droga maryjna była miła Bogu,
  by nas przemieniała na ludzi dojrzałych
  i odpowiedzialnych za siebie, za Polskę, za świat.

 

 


 • "Sobótki"
 • Archiwum "Sobótek"

  Powrót do Strony Głównej