.

 

      

Podziękowania i prośby
zanoszone do Boga za przyczyną
Sługi Bożej Anny


     Sługo Boża Anno!
     Dziękuję Ci za wiele łask otrzymanych za Twoim pośrednictwem. Proszę Cię o opiekę nad moim Bratem – o wyzwolenie z nałogu pijaństwa oraz łaskę nawrócenia.

Lucyna z Dębicy     

 

     Sługo Boża, Anno!
     Dziękuję Ci za dotychczasową opiekę nad moim synem Jackiem i proszę Cię o pomoc w otrzymaniu pracy dla Ewy i Karoliny.

Magdalena z Rzeszowa     

 

     Droga Sługo Boża Anno!
     Dziękuję za opiekę nad naszą rodziną. Proszę Cię o wstawiennictwo do Ducha Świętego, aby z Jego mocą Maria, Zofia i Mieczysław mogli przezwyciężać wszystkie trudności dnia codziennego i cieszyć się dobrym zdrowiem.

Twoja czcicielka Z.     

 

     Sługo Boża!
     Proszę o pomoc w pisaniu i obronie pracy magisterskiej, o siłę i cierpliwość w pracy z dziećmi, a także o błogosławieństwo Boże.

Kasia     

 

     Droga Anno!
     Powierzam w Twoje ręce wszystkie moje troski i zmartwienia. Wstaw się za moją córką Weroniką, aby doznała wszelkich łask Bożych i z pomocą Ducha świętego ukończyła studia. Weź w opiekę moją rodzinę.

Renia     

 

     Sługo Boża Anno!
     Powierzam Co moje wszystkie troski. Proszę Cię o pomoc w szkole. Proszę, pomóż mnie i mojej rodzinie żyć miłością Chrystusową. Dziękuję Ci, że pozwoliłaś nam tak pięknie przeżyć te rekolekcje. Czuwaj nad nami.

Marzena     

 

     Anno, Służebnico Boża!
     Powierzam Ci moje troski związane z czekającym mnie egzaminem naukowym i wyborze dalszej drogi życia. Proszę Cię o mądrość, aby podejmowane przeze mnie decyzje były słuszne, pomagały innym.
     Proszę o opiekę dla moich przyjaciół i maturzystów, o pomoc dla mojej rodziny, aby zawsze była wierna i oddana Bogu. Proszę o siłę, abym wytrwała w swojej wierze, abym kierowała się dobrem drugiego człowieka. Proszę o dobrego męża. Miej mnie w swojej opiece.

Agnieszka     

 

     Droga Anno!
     Proszę Cię o zdrowie dla mojej rodziny. Proszę o wyzwolenie Taty z nałogu pijaństwa. Powierzam Ci moje życie, abym kroczyła drogą prowadzącą do Boga. Wstaw się do Boga za maturzystów. Pomagaj nam w trudnej pracy. Powierzam Ci moich braci – upraszaj im potrzebne łaski.

Ewelina     

 

     Droga Anno!
     Powierzam Ci w opiekę całą moją rodzinę, wszystkich tegorocznych maturzystów, abyś pomagała nam w trudach tego życia. Pomagaj nam pokonywać zło i abyśmy wszyscy odnaleźli właściwą drogę życia.

Judyta     

 

     Sługa Boża Anno!
     Powierzam Ci w opiekę całą moją rodzinę, aby żyła w zgodzie, zdrowiu i w miłości, wszystkich znajomych, abyś wstawiała się za nimi do Boga. A przede wszystkim powierzam siebie i mojego przyszłego męża, aby nasza miłość z każdym dniem stawała się dojrzalsza oraz aby nasze małżeństwo przynosiło piękne owoce.

Sabina     

 

     Kochana Anno!
     Dziękuję Ci za wiele łask otrzymanych za Twoim pośrednictwem i równocześnie proszę o dalszą opiekę nad rodziną, chroń nas przed złymi ludźmi.

Z.     

 

     Sługo Boża!
     Uproś mi łaskę świętego życia, zgodnego a wymaganiami Ewangelii Jezusa Chrystusa i światła Ducha Świętego na czas pracy z młodzieżą, bym potrafił przybliżyć ich do Boga.

ks. K.     

 

     Droga Anno!
     Gorąco proszę Cię, wstawiaj się za naszą szkołą, młodzieżą, nauczycielami, i pracownikami, byśmy mogli jak najlepiej wypełnić nasze posłannictwo. Uchroń młodzież od patologii, niebezpieczeństw życiowych, wspomóż dyrekcję i nauczycieli w jak najlepszym wyedukowaniu swoich wychowanków w duchu wartości religijnych i narodowych. Uchroń nas od niezgody i błędów i innych przeciwności.
     Wstawiaj się za moją rodziną i wypraszaj u Boga potrzebne łaski.

J.     

 

     Kochana Anno!
     Polecamy Ci wszystkich naszych nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Sosnowcu.

Zesp. Szk. Tech. w Sosnowcu     

 

     Kochana Anno!
     Błagam Cię bardzo, wstaw się do Jezusa i Maryi za moimi synami, aby mogli wyzwolić się z nałogu palenia papierosów.

Maria     

 

     Anno, Służebnico Boża!
     W rocznicę 30-lecia Twego odejścia do Pana i 85-lecie urodzin - ośmielamy się prosić Cię o wiele łask. Byłaś gorliwą katoliczką – uproś nam u Boga łaskę głębokiej wiary i miłości. Byłaś wspaniałą nauczycielką i wychowawczynią tylu młodych pokoleń – wstaw się do Boga za polską młodzieżą, by poznawała Prawdę i żyła nią, by ceniła sobie wartość życia w czystości i pięknej miłości, by Ideałem był dla niej Jezus Chrystus. A pedagogom wypraszaj mądrość oraz ducha poświęcenia i odpowiedzialności za swoje ważkie zadania. Byłaś gorącą patriotką – ucz nas wszystkich miłości Ojczyzny. Ucz, jak na co dzień Jej służyć. A służyć - oznacza rzetelnie wypełniać swoje obowiązki względem Boga, drugiego człowieka i Ojczyzny.
     W trudnych chwilach jakie teraz przeżywamy, Służebnico Boża Anno, wstaw się do Boga za rządzących, za polskimi rodzinami, Służbą Zdrowia, szkołami, ludźmi pracy i bezrobotnymi, rolnikami i wszystkimi ludźmi – wypraszaj wszystkim Boże błogosławieństwo.

Twoja czcicielka     

 

 

 

Źrodło: Słoneczna Skała. Kwartalnik o wychowaniu. Nr 55 (I-III) 2006 r.

 

 

 


  • "Słoneczna Skała" nr 55 (I-III) 2006 r.
  • Inne artykuły

    Powrót do Strony Głównej