.
Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną
Błogosławionego Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego


Błogosławiony Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński

 

       Wszechmogący Wieczny Boże, wielbimy Cię w Świętych Twoich. Życie ich jest dla nas wzorem, a wstawiennictwo wyjednywa nam Twoją pomoc. Racz wejrzeć na pokorne nasze prośby i przez wstawiennictwo błogosławionego Zygmunta Szczęsnego, męża wielkiej pokory i prostoty udziel łaski......... o którą z ufnością prosimy.

       Spraw też Panie, abyśmy nie tylko wzywali Jego wstawiennictwa, ale także naśladowali Jego cnoty i podobnie, jak błogosławiony Zygmunt Szczęsny zdawali się zawsze na Twoją Opatrzność, pełnili Twoją wolę i stawali się wiernymi świadkami Twojej prawdy i miłości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

O otrzymanych łaskach za wstawiennictwem Bł. Abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego prosimy powiadomić:

.
Postulacja Sprawy Kanonizacyjnej
ABPA Z. SZ. FELIŃSKIEGO
ul. Żelazna 97
01-017 Warszawa

 

 

 

 

 

 


  • Święty Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński

    Powrót do Strony Głównej