Święty
Zygmunt Szczęsny Feliński

Arcybiskup Metropolita Warszawski
Założyciel Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi

Święty Zygmunt Szczęsny Feliński

(1822 - 1895)