.
Modlitwa


Św. Wincenty Pallotti (1795-1850)

 

       Wszechmogący Boże, Ty powołałeś świętego Wincentego Pallottiego, aby w Kościele pogłębić wiarę i ożywić miłość. Spraw łaskawie, abyśmy żyjąc duchem wiary i pełniąc uczynki miłości, zasłużyli na nagrodę życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

       Święty Wincenty Pallotti, Ty poprzez swoje życie dałeś nam przykład gorącej miłości Boga i niestrudzonej gorliwości w trosce o zbawienie wszystkich ludzi. Wstawiaj się u Boga za nami, abyśmy przeniknięci miłością i ożywieni Twoim duchem, wiernie realizowali otrzymane powołanie apostolskie. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

O łaskach otrzymanych za pośrednictwem Św. Wincentego Pallottiego prosimy informować:

.
Ośrodek Postulacji
ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa

 

 

 

 


Życiorys Św. Wincentego Pallottiego

Modlitwa na dwusetną rocznicę urodzin Św. Wincentego Pallottiego

Powrót do Strony Głównej