.
Modlitwa o beatyfikację
Sługi Bożej Wincenty od Męki Pańskiej
Jadwigi Jaroszewskiej


Sługa Boża Wincenta od Męki Pańskiej Jadwiga Jaroszewska, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego

 

       Wszechmogący, wieczny Boże, Tyś dał Kościołowi i światu Twoją służebnicę Wincentę, która całym swym życiem pragnęła zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości, służąc z bezgraniczną miłością najbardziej nieszczęśliwym, wzgardzonym i opuszczonym.

       Błagamy Cię, aby Kościół dla większej chwały Twojej i dla naszego dobra zaliczył ją do grona swoich świętych.

       Boże, źródło wszelkiej świętości, udziel nam za wstawiennictwem Twojej służebnicy Wincenty łaski....., o którą pokornie prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

Za zezwoleniem Władzy Kościelnej

 

 

 

 

O otrzymanych łaskach prosimy zawiadomić

.
Siostry Benedyktynki-Samarytanki
Niegów-Samaria
07-230 Zabrodzie

 

 

 

 


Życiorys Sługi Bożej Wincenty od Męki Pańskiej Jadwigi Jaroszewskiej

Powrót do Strony Głównej