.
Modlitwa o Beatyfikację
Biskupa Gorzowskiego Wilhelma Pluty


Biskup Gorzowski Wilhelm Pluta (1910-1986)

       Wszechmogący wieczny Boże w Trójcy Jedyny, dziękujemy Ci za wielki Twój dar dla Diecezji Gorzowskiej w osobie Sługi Twojego Biskupa Wilhelma Pluty, który przez sposób swego życia przypomniał wiernemu Ludowi dobrego Pasterza ludzi - Jezusa Chrystusa, i zostawił nam wzór miłości do Bogarodzicy i Świętych Pańskich.

       Dziękujemy Ci za jego ujmującą miłość do Duchowieństwa i Wiernych oraz ojcowskie nauki. Prosimy Cię przez jego wstawiennictwo, aby polskie rodziny wiernie naśladowały Rodzinę Nazaretańską i były Bogiem silne, a Polska, którą tak umiłował, była ziemią dobrych i licznych powołań kapłańskich i zakonnych.

       Za jego łaskawym wstawiennictwem użycz mi łaski..., o którą Cię pokornie proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

       Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu...

 

 

 

 

 

Za pozwoleniem Władzy Duchownej
Zielona Góra, 3.09.1999 r.
Znak: K3-4/99

 

 

 

 

O wszelkich wysłuchanych modlitwach i otrzymanych za przyczyną Biskupa Wilhelma Pluty
łaskach uprasza się zawiadomić Kurię Diecezjalną, pisząc na adres:

.
Kuria Diecezjalna
Pl. Powstańców Wlkp. 1
skr. poczt. 178
65-075 Zielona Góra

 

 

 

 


Życiorys Biskupa Wilhelma Pluty

Powrót do Strony Głównej