.
Modlitwa do św. Katarzyny
dziewicy i męczennicy


Św. Katarzyna,  Patronka Zgromadzenia Zgromadzenia Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, założonego przez bł. Reginę Protmann

 

 

       Święta Katarzyno, Chrystus powołał Cię do wiernego naśladowania Swego życia. Ty zaś przypieczętowałaś swoją wiarę i wierność ku Niemu męczeńską śmiercią. Łaska Boża Cię umocniła i sprawiła, że na kształt pochodni promieniowałaś i pociągałaś innych do wiary w Chrystusa. Jako patronka naszego Zgromadzenia, wspomagaj nas, abyśmy - za Twoim przykładem - żyły w całkowitym oddaniu się Chrystusowi, i by wspólnoty nasze stały się zwiastunkami Dobrej Nowiny, przyniesionej przez Chrystusa. Amen.

      
P. Módl się za nami św. Katarzyno.
W. Abyśmy osiągnęły prawdziwego ducha zakonnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rys biograficzny Św. Katarzyny

Powrót do Strony Głównej