.
Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną
Sługi Bożego Księdza Roberta Spiske


Sługa Boży Ksiądz Robert Spiske

 

       Wszechmogący Boże, w osobie Sługi Twego - Kapłana Roberta - którego obdarzyłeś łaską zdobywania dusz dla Ciebie oraz ojcowską wrażliwością i miłością o dobro maluczkich i opuszczonych - dałeś nam przykład prawdziwej miłości bliźniego, spraw prosimy, byśmy umieli Go naśladować w spełnianiu Twojej woli i mieli w Nim przemożnego Orędownika w Niebie.

       Racz wsławić Sługę Twego, Księdza Roberta Spiskego i za Jego wstawiennictwem udziel mi łaski............. o którą pokornie proszę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

       Ojcze nasz....... Zdrowaś Maryjo........ Chwała Ojcu..........

 

 

 

 

 

 

 

 

O otrzymanych łaskach od Boga za przyczyną Sługi Bożego,
Księdza Roberta Spiskego, prosimy powiadomić:

.
Siostry Świętej Jadwigi
ul. Sępa Szarzyńskiego 29
50-351 Wrocław

 

 

Za zezwoleniem Władzy Duchownej

 

 


Życiorys Sługi Bożego Ks. Roberta Spiske

Powrót do Strony Głównej